Pismo Ciepłowni Rydułtowy

Pismo Ciepłowni Rydułtowy w sprawie zmiany cen i stawek opłat za ciepło.