Odczyty

Informujemy, iż zdalne odczyty wodomierzy z modułami radiowymi dokonywane są zawsze na ostatni dzień danego miesiąca.

Kwiecień, październik

Rydułtowy :
Os. Orłowiec – budynki od numeru 46 do 83,

ul. Raciborska.

Rybnik-Niewiadom :
ul. G. Morcinka , Zamenhofa , Racławicka, Sportowa.

Maj, listopad

Rydułtowy :
ul. Ligonia, Tetmajera,
A. Mickiewicza, Of. Terroru, Obywatelska, Babiogórska.

Pszów
ul. M. Konopnickiej, Traugutta, Pszowska, Wolczyka, Westerplatte, K. Miarki, os. T. Kościuszki.

Czerwiec, grudzień

Rydułtowy :
Os. Orłowiec – budynki od numeru 11 do 45.

Pszów
Os. Grunwaldzkie, os. J. Tytki.

Racibórz
ul. Katowicka, Myslowicka.

Olza
ul. Dworcowa.

Wodomierze wyposażone w moduł radiowy umożliwiają zdalne przesyłanie danych. Z uwagi na to, iż jest to urządzenie elektroniczne istnieje prawdopodobieństwo zakłócenia zaliczanych wartości odczytowych przekazywanych przez moduł poprzez zewnętrzne pole magnetyczne, elektromagnetyczne itp. Zatem po każdym odczycie wodomierzy, który odbywa się zdalnie na ostatni dzień danego miesiąca (wg harmonogramu) każdy lokator powinien zweryfikować poprawność odczytu i w przypadku rozbieżności zgłosić ten fakt do Spółdzielni Mieszkaniowej w celu usunięcia usterki. Prosimy więc o porównanie stanów wodomierzy na rozliczeniu (odczytanych drogą radiową na koniec danego miesiąca) z aktualnymi stanami wodomierzy z mieszkania. W przypadku niezgodności (z uwzględnieniem różnicy czasu między odczytem, a otrzymaniem rozliczenia) prosimy o kontakt z działem czynszy wew. 101.