Przetargi i wolne lokale użytkowe

AKTUALNE PRZETARGI
NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

Przetarg odbędzie się w dniu 20.05.2024r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej “Orłowiec” w Rydułtowach przy ul. Adama Mickiewicza 21 – sala konferencyjna przy zachowaniu niezbędnych wymogów sanitarnych. Pełna lista lokali do pobrania po kliknięciu w obrazek po prawej stronie.

Lokale można oglądać w dniu 16.05.2024r w godz. 9:00-10:30 oraz w dniu 17.05.2024r w godz. 13:00-14:30.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium na rachunek bankowy Spółdzielni. Przystępujący do przetargu wpłaca na rachunek bankowy Spółdzielni opłatę manipulacyjną w wysokości 70,00zł + VAT, która nie podlega zwrotowi po zakończeniu postępowania przetargowego.

Numery kont, na które można dokonywać wpłat:
ING Bank Śląski: 44 1050 1403 1000 0004 0076 0849
PKO BP : 31 1020 2472 0000 6802 0021 3041

UWAGA – INFORMACJA!

Wpłata wadium i opłaty manipulacyjnej jest warunkiem przystąpienia do przetargu. Wadium
podlega zaliczeniu na poczet czynszu osobie, która przetarg wygra. W przypadku kiedy osoba
wygrywająca przetarg uchyli się od podpisania umowy w ciągu 7 dni od daty przetargu, traci
wadium. Oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu
przetargu.
Do wglądu komisji wymagane są dowody osobiste, dowody wpłaty wadium i opłaty
manipulacyjnej. W przetargu nie mogą brać udziału osoby, które posiadają zobowiązania w
stosunku do Spółdzielni.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Jest możliwość
zapoznania się z regulaminem przetargu oraz uzyskania informacji w siedzibie Spółdzielni – pokój
nr 2 lub telefonicznie (32) 4173038, (32) 4197206, (32) 4194295 wew. 101.