Skład Rady Nadzorczej

rada nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Rada Nadzorcza składa się z 7-9 członków Spółdzielni, wybranych na okres określony w ustawie. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni.

Członkowie rady nadzorczej

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Katarzyna Dutkiewicz

Z-ca przewodniczącej RN – Aneta Szlezak

Sekretarz RN – Danuta Idzi

Przewodniczący Komisji Gospodarczej – Piotr Sojka

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Katarzyna Jargon

Członek RN – Helena Durok

Członek RN – Jolanta Lis

Członek RN – Czesław Maks

Członek RN – Krystian Machnik

 

Skład Komisji Gospodarczej :

Przewodniczący KG – Piotr Sojka

Członek KG – Helena Durok

Członek KG – Jolanta Lis

Członek KG – Czesław Maks

 

Skład Komisji Rewizyjnej :

Przewodnicząca KR – Katarzyna Jargon

Członek KR – Danuta Idzi

Członek KR – Krystian Machnik

Członek KR – Aneta Szlezak