Regulaminy

AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE REGULAMINY

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
REGULAMIN DZIAŁANIA RADY OSIEDLA
REGULAMIN OPŁAT CZYNSZOWYCH
REGULAMIN FINANSOWANIA GARAŻY W PSZOWIE PRZY ULICY KAROLA MIARKI, ROZLICZEŃ Z TEGO TYTUŁU ORAZ ZASAD KORZYSTANIA Z TYCH GARAŻY
REGULAMIN ZASAD POSTĘPOWANIA PRZY PROWADZENIU WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ORŁOWIEC”
REGULAMIN PRZETARGU NA USTANOWIENIE PRAWA WŁASNOŚCI DO LOKALI MIESZKALNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ORŁOWIEC” W RYDUŁTOWACH
REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I ICH ROZLICZANIA W PRZYPADKU WYGAŚNIĘCIA SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO
REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ DLA CELÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKALOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ „ORŁOWIEC” W RYDUŁTOWACH
REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ ZASAD USTALANIA ROZLICZEŃ ZUŻYTEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ORŁOWIEC” W RYDUŁTOWACH
REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ORŁOWIEC” W RYDUŁTOWACH
REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ORAZ USTANAWIANIA SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA DO LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH
REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA ROBOTY BUDOWLANE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ORŁOWIEC”

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ DLA CELÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKALOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ ORŁOWIEC W RYDUŁTOWACH

REGULAMIN BUDOWY, FINANSOWANIA I UŻYWANIA GARAŻY W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ORŁOWIEC W RYDUŁTOWACH