Zarząd

PREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ORŁOWIEC

PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ORŁOWIEC OD DNIA 01.01.2023R JEST PAN ANTONI SEIDEL.

Pan Antoni Seidel został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu uchwałą Rady Nadzorczej nr 85/VIII/2022 z dnia 20.12.2022r

Z-CA PREZESA ZARZĄDU – DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH

Z-CĄ PREZESA ZARZĄDU – DYREKTOREM DS. TECHNICZNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ORŁOWIEC OD DNIA 01.10.2023R JEST PAN MAREK GRYCMAN.

Pan Marek Grycman został powołany na stanowisko z-cy prezesa Zarządu – dyrektora ds. technicznych uchwałą Rady Nadzorczej nr 112/VIII/2023 z dnia 25.09.2023r