Oświadczenie o rezygnacji z książeczki do opłat czynszu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec”

W związku ze znacznymi kosztami przygotowania książeczek opłat czynszu, prosimy osoby, które nie korzystają z książeczek o złożenie w Spółdzielni stosownego oświadczenia.

Oświadczenie o rezygnacji z książeczki do opłat czynszu można złożyć bezpośrednio w Spółdzielni Mieszkaniowej w Rydułtowach – dział czynszy pokój nr 2, w administracjach osiedlowych, drogą mailową na adres sekretariat@smorlowiec.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu 32 4173038 wewn. 101 – podając adres i kod najemcy.

Treść oświadczenia dostępna jest do pobrania po naciśnięciu poniższego przycisku „Pobierz PDF”.