Dostęp do Portalu Dokumentów SM „Orłowiec” dla członków naszej Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec” informuje naszych członków o możliwości uzyskania dostępu do Portalu Dokumentów. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy członków Spółdzielni o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 32 4173039 wew. 119 lub przesłanie wiadomości na adres sekretariat@smorlowiec.pl.

Dostęp do portalu przysługuje wyłącznie członkom naszej Spółdzielni.