Zmiana opłaty za domofon – ADM Rydułtowy

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” Nr 146/VIII/2024 z dnia 25.03.2024r,

od 1.07.2024r ulega zmianie opłata za domofon z 1,90 zł/mieszk. na 2,10 zł/mieszk.

Zmiana dotyczy mieszkańców Administracji Rydułtowy.

Powyższa zmiana została wprowadzona w związku z rosnącymi kosztami za usługi konserwatorsko-naprawcze domofonów.