Zmarł członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”