Zawiadomienie o zmianie stawki eksploatacyjnej oraz opłaty na fundusz remontowy

Zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 7 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000r, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 18.12.2023r została podjęta Uchwała Nr 128/VIII/2023 dotycząca zmiany stawki eksploatacyjnej.

 

Od dnia 1 kwietnia 2024r zmianie ulega opłata eksploatacyjna :

1. Stawka eksploatacyjna za 1 m2 dla członków z 3,67 zł/m2/m-c na 3,77 zł/m2/m-c

2. Stawka eksploatacyjna za 1 m2 dla właścicieli (nie członków) z 4,32 zł/m2/m-c na 4,42 zł/m2/m-c

3. Stawka eksploatacyjna za 1 m2 dla najemców z 4,58 zł/m2/m-c na 4,68 zł/m2/m-c

 

Na wniosek Zarządu w dniu 27.11.2023r, Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 121/VIII/2023 dotyczącą podwyższenia od 1 kwietnia 2024r opłaty na fundusz remontowy z 2,00 zł/m2 na 2,25 zł/m2.

Wprowadzenie tych podwyżek spowodowane zostało wzrostem cen towarów oraz usług związanych z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem Spółdzielni.

W celu zachowania ustawowego trzymiesięcznego terminu powiadomienia mieszkańców o zmianie opłat zależnych, uchwała zostaje podjęta ze stosownym wyprzedzeniem.