Wracają eksmisje – prawo już nie chroni nieuczciwych lokatorów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec”

Po ponad 2 letniej przerwie w egzekwowaniu tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokali mieszkalnych wracamy do eksmisji. Wspomniana przerwa spowodowana była przepisami Ustawy tzw. „antycovidowej” (Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – uchylony art. 15zzu).

W dniu 03.08.2023r. przeprowadzona została eksmisja w Pszowie przy ul. Wł. Jagiełły. Czynności egzekucji przeprowadził Komornik Sądowy w asyście policjantów Komisariatu Policji w Pszowie oraz pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”.

Przebieg egzekucji odbył się w spokojnej atmosferze, a sam eksmitowany nie sprawiał większych trudności i problemów w przeprowadzeniu całej procedury. Większość cennych przedmiotów została wcześniej zabezpieczona przez samego dłużnika, co zaowocowało sprawnym i szybkim działaniem Komornika. Pozostałe ruchomości, które zostały na lokalu za aprobatą eksmitowanego zostały wywiezione przez służby techniczne Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”.

Biorąc pod uwagę prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, eksmitowanemu nie przysługiwało uprawnienie do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, wskutek czego gmina Pszów zapewniła lokal tymczasowy na okres miesiąca.

Mieszkanie zostało opróżnione z wszystkich pozostałych tam przedmiotów, zabezpieczone oraz przejęte przez służby Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”.