Utworzenie opłaty na fundusz termo-remontowy – Olza, ul. Dworcowa

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” Nr 132/VIII/2023 z dnia 18.12.2023r informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2024r została utworzona opłata na fundusz termo-remontowy w wysokości 2,00 zł/m2.

Powyższa opłata została utworzona w związku z planowaną termomodernizacją i dotyczy budynków w Olzie przy ul. Dworcowej.