Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec” podpisała umowę z Krajowym Rejestrem Długów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec”

 

W dniu 18.09.2023r. nasza Spółdzielnia rozpoczęła współpracę z Krajowym Rejestrem Długów (KRD). Jest to kolejny etap walki z nieuczciwymi lokatorami, którzy notorycznie nie opłacają czynszu, czym wyrządzają szkodę Spółdzielni i pozostałym mieszkańcom.

Krajowy Rejestr Długów swoją działalność rozpoczął 4 sierpnia 2003 roku. Jest to platforma wymiany informacji gospodarczej, która przechowuje, przetwarza i udostępnia dane świadczące o kondycji finansowej zarówno osób fizycznych, jak i firm. Krajowy Rejestr Długów to pierwsza instytucja, w jakiej banki sprawdzają wiarygodność finansową swoich klientów. To właśnie tam znajdują się informacje o tym, czy dana osoba miała w przeszłości problem ze spłatą zadłużenia lub, czy nadal zalega z opłatami. Jeśli dłużnik nie spłaci swoich zobowiązań, to przekazana przez Spółdzielnie informacja o tym do KRD może znajdować się w rejestrze nawet 10 lat.

Wpisanie dłużnika przez Spółdzielnię do KRD skutkować będzie problemami pojawiającymi się w sytuacji kiedy ten wyrazi chęć :

  • zaciągnięcia kredytów lub pożyczek w banku,

  • zakupów usług abonamentowych na telefon, internet, telewizję kablową,

  • zakupów na raty,

  • wynajmu lokali, garaży czy miejsc parkingowych.

Dość często słyszymy od naszych mieszkańców opinie i wynika to również z naszej obserwacji na osiedlach, że sporo nieuczciwych mieszkańców wiedzie dostojne życie. Stać je na prowadzenie swoich działalności gospodarczych, nowe samochody, telefony, wakacje w ciepłych krajach (z których relacje możemy czasem znaleźć w mediach społecznościowych) czy markowe ciuchy. Niestety w ślad za tym nie idą opłaty czynszowe i zobowiązania w stosunku do Spółdzielni. Nie płacą za wodę, ścieki, centralne ogrzewanie, prąd na klatkach schodowych, odpady komunalne, fundusz eksploatacyjny, remontowy czy termomodernizacyjny. Osoby te nie liczą się z tym, że Spółdzielnia zmuszona jest te koszty pokryć, bo w większości są to opłaty niezależne od nas, które musimy uiścić dostawcom czy podmiotom zewnętrznym” – skomentował Prezes Zarządu Antoni Seidel. „Pieniądze te mogłyby posłużyć również do wykonania kolejnych prac remontowo-budowlanych, które miałyby znaczący wpływ na poprawę wizerunku naszych osiedli” – dodaje.

„Podpisana umowa z Krajowym Rejestrem Długów jest kolejnym narzędziem do tego aby takim ludziom utrudnić funkcjonowanie w naszym otoczeniu i zmotywowanie ich do tego aby w pierwszej kolejności zadbali o zobowiązania w stosunku do naszej Spółdzielni. Często zdarza się tak, że dłużnicy nie wykazują żadnych chęci do tego aby dogadać się ze Spółdzielnią co do spłat powstałych zadłużeń. Istnieje wiele form pomocy, spisania ugód, które wstrzymują nasze działania windykacyjne na poziomie Sądów czy Komorników. Jednakże aby się tak stało sam dłużnik musi wyrazić na to chęć i inicjatywę.” – dodaje kierownik Referatu ds. Windykacji.