Ogłoszenie dotyczące składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec”

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Orłowiec zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz za rok obrotowy 2024.

 Treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania po naciśnięciu poniższego przycisku „Pobierz PDF”.