Odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotycząca petycji w sprawie rekompensat bezpośrednich

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec”

Szanowni Państwo !

Spółdzielnia Mieszkaniowa Orłowiec publikuje poniżej odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczącą petycji w sprawie objęcia rekompensatami bezpośrednimi wszystkich właścicieli oraz użytkowników lokali mieszkalnych.

Treść odpowiedzi dostępna jest do pobrania po naciśnięciu poniższego przycisku „Pobierz PDF”.