Laur 20-lecia Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego dla Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”

Spółdzielnia Mieszkaniowa Orłowiec ma zaszczyt poinformować, iż Zarząd Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” nadał Prezesowi Zarządu SM Orłowiec w Rydułtowach, panu Antoniemu Seidlowi

Laur 20-lecia Stowarzyszenia w dowód wdzięczności i uznania za wspieranie Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”.