Informacja o uroczystościach pogrzebowych byłego prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”