Informacja o rozpoczęciu sezonu grzewczego na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec” informuje, że rozpoczęcie sezonu grzewczego 2023/2024 na naszych zasobach nastąpi w dniu 9 października 2023 r. (poniedziałek).

Na czas rozruchu instalacji c.o. prosimy użytkowników lokali o całkowite odkręcenie zaworów termostatycznych przy grzejnikach w celu jej odpowietrzenia.