Informacja dotycząca wyników głosowań w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2024/2027

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonych głosowań na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniach 10, 12 i 14 czerwca 2024 roku, w skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” na kadencję 2024/2027

wybrane zostały następujące osoby :

– Durok Helena

– Dutkiewicz Katarzyna

– Idzi Danuta

– Jargon Katarzyna

– Lis Jolanta

– Machnik Krystian

– Maks Czesław

– Sojka Piotr

– Szlezak Aneta