Informacja dotycząca wyników głosowań w sprawie odwołań członków Rady Nadzorczej

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonych głosowań na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniach 8, 10 i 12 kwietnia 2024 roku, ze składu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” odwołane zostały następujące osoby :

– Cichy Radosław

– Hibner Bogdan

– Masłowska Jolanta

– Murański Zygmunt