Informacja dotycząca uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Informujemy, iż zgodnie z § 89 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”, na miejsce członków odwołanych w dniu 12 kwietnia 2024 roku ze składu Rady Nadzorczej, w skład Rady Nadzorczej weszły następujące osoby :

– Durok Helena

– Hajduk Henryk

– Jargon Katarzyna

– Machnik Krystian

 

Poniżej podajemy aktualny skład Rady Nadzorczej z podziałem funkcji :

 

Przewodnicząca RN – Wanda Horczyk-Kuraś

Z-ca przewodniczącej RN – Henryk Hajduk

Sekretarz RN – Danuta Idzi

Przewodniczącza KR – Aneta Szlezak

Członek RN – Helena Durok

Członek RN – Katarzyna Jargon

Członek RN – Krystian Machnik