Druk zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec” zamieszcza wzór druku zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej oraz oświadczenie osoby wyrażającej zgodę na kandydowanie w wyborach na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2024-2027.