Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy dla ciepła (dot. zasobów ADM Racibórz oraz ul. Sportowej w Rybniku)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec” zamieszcza poniżej Decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 07.08.2023r w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju.

Treść decyzji dostępna jest do pobrania po naciśnięciu poniższego przycisku „Pobierz PDF”.

Poniżej zamieszczamy link do taryfy dla ciepła z zastosowaniem najniższej ceny

obowiązującej od o1 września 2023r – na stronie PGNiG