Analiza kosztów ciepła za 2023r

Przedstawiamy Państwu aktualne informacje na temat zużycia i kosztów ciepła w 2023 roku oraz porównania dla roku 2022.

Opłaty za ciepło są opłatami niezależnymi od Spółdzielni, natomiast są zatwierdzane w taryfach dostawcy ciepła przez Urząd Regulacji Energetyki, tzw. URE.

Rozliczenie dla budynków / mieszkań następuje wyłącznie na podstawie faktycznych kosztów z faktur dostawcy ciepła (CR, PGG, PGNiG), a Spółdzielnia nie stosuje żadnych dodatkowych narzutów do kosztów ciepła.

Sposób rozliczania następuje zgodnie z regulaminem rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i dostawy ciepłej wody użytkowej.

 

Zarząd Spółdzielni