Analiza kosztów ciepła za 2023r

Analiza kosztów ciepła za 2023r

Analiza kosztów ciepła za 2023r Przedstawiamy Państwu aktualne informacje na temat zużycia i kosztów ciepła w 2023 roku oraz porównania dla roku 2022. Opłaty za ciepło są opłatami niezależnymi od Spółdzielni, natomiast są zatwierdzane w taryfach dostawcy ciepła przez...