Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach,  ul. A. Mickiewicza 21, 44-280 Rydułtowy,  NIP 647-10-04-934   REGON 272411726

Walne Zgromadzenie Członków

21 czerwiec 2010

W Rydułtowach odbyła się pierwsza część Walnego Zgromadzenia Członków.
W którym uczestniczyło 255 uprawnionych spośród 1692.23 czerwiec 2010

W Pszowie odbyła się druga część Walnego Zgromadzenia Członków.
W którym uczestniczyło 127 uprawnionych spośród 1159.24 czerwiec 2010

W Raciborzu odbyła się trzecia część Walnego Zgromadzenia Członków.
W którym uczestniczyło 49 uprawnionych spośród 352.