Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach,  ul. A. Mickiewicza 21, 44-280 Rydułtowy,  NIP 647-10-04-934   REGON 272411726

Wzory pism


Wzory pism

1. Prośba o przekształcenie mieszkania w odrębną własność wersja .docwersja .pdf

2. Oświadczenie o przebywaniu w lokalu wersja .docwersja .pdf

3. Oświadczenie o przebywaniu pod innym adresem wersja .doc  wersja .pdf

4. Oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych w lokalu (dotyczy ustalenia opłat za wywóz odpadów komunalnych) wersja .pdf

5. Wniosek o zamontowanie podzielników ciepła w budynku. wniosek wersja .pdf

6. Oświadczenie dot. rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oswiadczenie_rodo .pdf

7. Druk zgloszenia szkody Uniqa zgloszenie_uniqa .pdf

8. Druk zgloszenia szkody Ergo Hestia zgloszenie_ergo .pdf

9. Odwołanie dot. wysokości otrzymanego odszkodowania odwolanie_uniqa .pdf

10. Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni wersja .docwersja .pdf