Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach,  ul. A. Mickiewicza 21, 44-280 Rydułtowy,  NIP 647-10-04-934   REGON 272411726

Inne akty prawne


REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
REGULAMIN OPŁAT CZYNSZOWYCH
REGULAMIN DZIAŁANIA RADY OSIEDLA
REGULAMIN ZASAD POSTĘPOWANIA PRZY PROWADZENIU WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "ORŁOWIEC"
REGULAMIN FINANSOWANIA GARAŻY W PSZOWIE PRZY ULICY KAROLA MIARKI, ROZLICZEŃ Z TEGO TYTUŁU ORAZ ZASAD KORZYSTANIA Z TYCH GARAŻY
REGULAMIN PRZETARGU NA USTANOWIENIE PRAWA WŁASNOŚCI DO LOKALI MIESZKALNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "ORŁOWIEC" W RYDUŁTOWACH
REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I ICH ROZLICZANIA W PRZYPADKU WYGAŚNIĘCIA SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO
REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ ZASAD USTALANIA ROZLICZEŃ ZUŻYTEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "ORŁOWIEC" W RYDUŁTOWACH
REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ DLA CELÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKALOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ "ORŁOWIEC" W RYDUŁTOWACH
REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "ORŁOWIEC" W RYDUŁTOWACH
REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH
REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ORAZ USTANAWIANIA SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA DO LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH
REGULAMIN BUDOWY, FINANSOWANIA I UŻYWANIA GARAŻY W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ORŁOWIEC W RYDUŁTOWACH
ANEKS NR 1 DO REGULAMINU ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ DLA CELÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKALOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ ORŁOWIEC W RYDUŁTOWACH
REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA ROBOTY BUDOWLANE, W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "ORŁOWIEC"