Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach,  ul. A. Mickiewicza 21, 44-280 Rydułtowy,  NIP 647-10-04-934   REGON 272411726

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UZYSKANIE PRAWA WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH - 16.11.2021r

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UZYSKANIE PRAWA WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH - 21.04.2022r