Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach,  ul. A. Mickiewicza 21, 44-280 Rydułtowy,  NIP 647-10-04-934   REGON 272411726

Przetargi budowlanePRZETARG NIEOGRANICZONY - REMONT BALKONÓW W RYDUŁTOWACH
OS. ORŁOWIEC 55 C,D


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec"
44-280 Rydułtowy
ul. Adama Mickiewicza 21
32 417 30 38, fax 32 451 12 20
www.smorlowiec.pl
techniczny@smorlowiec.pl

zaprasza do przetargu nieograniczonego na:
Remont elewacji w budynku wielorodzinnym w Rydułtowach, ul. Raciborska 395-401

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w cenie 100,00 zł netto

Termin składania ofert: do dnia 26.01.2017 roku godz. 10:00
w siedzibie spółdzielni, adres jw.- sekretariat
Termin realizacji zamówienia:
do dnia 31 sierpnia 2017 roku

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec"
44-280 Rydułtowy
ul. Adama Mickiewicza 21
32 417 30 38, fax 32 451 12 20
www.smorlowiec.pl
techniczny@smorlowiec.pl

zaprasza do przetargu nieograniczonego na:
Remont pokrycia dachowego w Pszowie, przy ul. Traugutta 2

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 150,00 zł netto

Termin składania ofert: do dnia 30.06.2016 godz. 10:00
w siedzibie spółdzielni, adres jw.- sekretariat

Termin realizacji zamówienia:
do dnia 30 listopada 2016 roku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczynySpółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec"
44-280 Rydułtowy
ul. Adama Mickiewicza 21
32 417 30 38, fax 32 451 12 20
www.smorlowiec.pl
techniczny@smorlowiec.pl

zaprasza do przetargu nieograniczonego na:
"Wymiana ciepłomierzy mieszkaniowych w Pszowie na osiedlu Grunwaldzkim"
ilość: 493 szt

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 100,00 zł brutto

Termin składania ofert: do dnia 04.02.2016 godz. 10:00 w siedzibie spółdzielni, adres jw.- sekretariat

Termin realizacji zamówienia:
do dnia 31 maja 2016 roku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczynySpółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach
przy ul. Adama Mickiewicza 21

zaprasza do przetargu nieograniczonego na:

"Likwidację pokrycia dachu z płyt azbestowo – cementowych oraz wykonanie nowego pokrycia z płyt bitumicznych falistych w Pszowie, os. Tadeusza Kościuszki 93-101"

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST: wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 50,00 zł brutto w siedzibie spółdzielni (do odbioru - biuro nr 5)

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 05.03.2014 do godz. 10.00 w siedzibie spółdzielni, adres jw.- sekretariat.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do dnia 31.10.2014 roku
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec"
ul.Adama Mickiewicza 21 , 44-280 Rydułtowy
tel. 032 739 83 10 - 12 , fax 032 739 83 13


ogłasza przetarg nieograniczony - na:

ROBOTY BUDOWLANO - INSTALACYJNE
"Remont wymiennikowni c.w.u. wraz z AKPiA w budynkach nr 30-32 i 36-42 na os. Tadeusza Kościuszki w Pszowie"


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 50,00 zł brutto w siedzibie spółdzielni (do odbioru - pokój nr 5)

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" - sekretariat w terminie do dnia 6.04.2012r. godz:11:45

Termin realizacji zamówienia do: 28.09.2012r.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 6.04.2012r. godz: 12:00

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela Referat Techniczny: telefon-32 7398310-312 wew 102, 122, 104.
W przetargu mogą brać udział Oferenci, którzy spełniają warunki zawarte w SIWZ
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec"
ul.Adama Mickiewicza 21 , 44-280 Rydułtowy
tel. 032 739 83 10 - 12 , fax 032 739 83 13


zaprasza do przetargu nieograniczonego na:

"Wykonanie wymiany pokrycia dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Karola Miarki nr 22-24 w Pszowie"

Wymiana pokrycia będzie polegać na demontażu istniejącej dachówki i montażu dachówki ceramicznej typu "karpiówka" wraz z robotami towarzyszącymi.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest : wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 70,00 zł brutto w siedzibie spółdzielni (pok. nr 5)

Termin składania ofert w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" adres j.w. - pok. nr 13
do dnia 14.03.2012 r godz. 10:00
Termin realizacji zamówienia : 31.08.2012r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec"
ul.Adama Mickiewicza 21 , 44-280 Rydułtowy
tel. 032 739 83 10 - 12 , fax 032 739 83 13


zaprasza do przetargu nieograniczonego na:

"UBEZPIECZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO (BUDYNKI,BUDOWLE) OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH ORAZ UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ"

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać tutaj (kliknij prawy przycisk myszy na "SIWZ" i wybierz "zapisz element docelowy jako")  SIWZ - przesyłając potwierdzenie na e-mail Zamawiającego: techniczny@smorlowiec.pl, podając adres i nazwę firmy, lub w siedzibie Spółdzielni - sekretariat w godz. 8.00-14.00.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" - sekretariat w terminie do dnia 7.03.2012r. godz: 11.45.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 7.03.2012r. godz: 12:00

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela Referat Techniczny telefon j.w. W przetargu mogą brać udział Oferenci, którzy spełniają warunki zawarte w SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec"
ul.Adama Mickiewicza 21 , 44-280 Rydułtowy
tel. 032 739 83 10 - 12 , fax 032 739 83 13


zaprasza do przetargu nieograniczonego na:

"Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Rydułtowach, osiedle Orłowiec 32,33, 34,35,36, 40,41,42, 47,48,49"

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 50,00 zł brutto w siedzibie spółdzielni (do odbioru - pokój nr 5)

Termin składania ofert:
do dnia 07.03.2012 godz. 10:00 w siedzibie spółdzielni - pokój nr 13.

Termin realizacji zamówienia: 31.10.2012 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny