Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach,  ul. A. Mickiewicza 21, 44-280 Rydułtowy,  NIP 647-10-04-934   REGON 272411726

Kasa


Kasa spółdzielni czynna w dniach:

poniedziałek 8.15 - 16.00

wtorek 7.15 - 15.00

środa 7.15 - 14.00

czwartek 7.15 - 14.00

piątek 7.15 - 12.00


przerwa - 11.30-12.00

Czynsz płatny do 20-go każdego miesiąca.
Za wpłaty w kasie spółdzielni nie pobiera się opłat!


Numery kont na ktore można dokonywać wpłat:

Bank Śląski: 44 1050 1403 1000 0004 0076 0849

PKO BP: 31 1020 2472 0000 6802 0021 3041

GBG: 02 1560 1140 0000 9090 0003 9680