Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach,  ul. A. Mickiewicza 21, 44-280 Rydułtowy,  NIP 647-10-04-934   REGON 272411726

Dział Czynsze

Dział Czynsze Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec"

ul. Adama Mickiewicza 21, 44-280 Rydułtowy.
Czynne: poniedziałek 8.00-16.00 wtorek-piątek 7.00-15.00
Telefon: 32 4173038, 32 4197206, 32 4194295, 32 4188056 --> wew. 101

Fax: 32 451 12 20