Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach,  ul. A. Mickiewicza 21, 44-280 Rydułtowy,  NIP 647-10-04-934   REGON 272411726
kontakt
Pogoda, 18 Kwiecień
Pogoda w Rydultowy
+7

Max.: +15° Min.: +4°

Wilgotność: 95%

Wiatr: ENE - 5 KPH

Pogoda w Pszow
+7

Max.: +15° Min.: +4°

Wilgotność: 95%

Wiatr: ENE - 5 KPH

Pogoda w Racibórz
+8

Max.: +14° Min.: +1°

Wilgotność: 78%

Wiatr: SE - 5 KPH

Wyświetlane powyżej informacje mają charakter prognozy i pobierane są z zewnętrznych serwerów, i nie odzwierciedlają realnej temperatury panującej w wyżej wymienionych miastach

Aktualności

Ogłoszenie

W związku z licznymi skargami naszych mieszkańców na zakłócanie spokoju, częste dewastacje czy wandalizm naszego osiedla, Zarząd SM „Orłowiec” na wniosek członków Rady Osiedla ADM Racibórz zatrudnił od 1.08.2017r. firmę ochroniarską „Partner Security”.

Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa naszym mieszkańcom, firma ta zobowiązała się do systematycznego patrolowania naszego osiedla oraz natychmiastowej reakcji na zauważone zdarzenie, wandalizm itp.

W związku z powyższym od 01.01.2018r. Uchwałą RN Nr 120/VI/2017 wprowadzona została dodatkowa opłata do czynszu w wysokości 9,84 zł na jedno mieszkanie. Ponadto informujemy, że w razie zagrożenia należy dzwonić pod całodobowe nr telefonów, które podajemy poniżej:

     693 713 094     lub    32 414 94 18.Zmiana opłat za wodę w Pszowie.

Informujemy, iż Rada Miejska w Pszowie w dniu 30.08.2017r. uchwałą nr XXXI/233/2017 zatwierdziła taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Pszów dla Spółdzielni Mieszkaniowej "ORŁOWIEC" na okres od 01.10.2017r. do 30.09.2018r. dla odbiorców:

os. Grunwaldzkie, os J. Tytki - 4,98 zł./m3 netto
ul. M. Konopnickiej- 6,57 zł/m3 netto
os. T. Kościuszki - 6,31 zł/m3 netto
Zmiana opłat za wywóz śmieci w Rydułtowach.

W związku z wprowadzeniem przez Radę Miasta Rydułtowy nowych stawek dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi informujemy, iż od dnia 1 października 2017 r. opłata za wywóz nieczystości dla mieszkańców Rydułtów wynosi 12,00 zł./osBrak ciepłej wody użytkowej w Rydułtowach.

Informujemy iż z powodu wykonania pilnych prac remontowych przez Ciepłownię Rydułtowy Sp. z.o.o, w dniu 20 sierpnia 2017 r. w godz. 6.00 - 14.00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła na cele ciepłej wody użytkowej.
Za spowodowane utrudnienia przepraszamy.

Brak ciepłej wody w dniach 24-29.07.2017 r.

Informujemy że w dniach od 24 lipca 2017 r. do 29 lipca 2017 r. z powodu konieczności wykonania prac remontowych związanych z przełożeniem rurociągów ciepłowniczych (przez CR "Rydułtowy" sp. z.o.o) w rejonie ulic Adama Mickiewicza i ulica Ładna w Rydułtowach wystąpi przerwa w dostawie ciepła na cele podgrzania c.w.u. dla budynków przy ulicy Adama Mickiewicza 20, 24 26 i Ligonia 10. Prace te związane są z nowo budowanym rondem w tym rejonie.
Za powstałe utrudnienia bardzo przepraszamy.

Żródło: www.nowiny.plBrak ciepłej wody użytkowej w Rydułtowach.

Informujemy iż z powodu wykonania pilnych prac remontowych przez Ciepłownię Rydułtowy Sp. z.o.o, w dniu 2 lipca 2017 r. w godz. 6.00 - 18.00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła na cele ciepłej wody użytkowej.
Za spowodowane utrudnienia przepraszamy.

Spotkanie w RCK dotyczące rozbiórki "SZARLOTY"

Burmistrz Miasta Rydułtowy zaprasza wszystkich mieszkańców, na spotkanie do Rydułtowskiego Centrum Kultury "Feniks" w poniedziałek 12 czerwca 2017 r. o godzinie 16.30. Na spotkaniu będzie dyskutowany problem rozbiórki hałdy "Szarlota".

Oficjalny link3 czerwca 2017 r. zapraszamy na Festyn Rodzinny.Informacja Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim.

Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim informuje o możliwości zgłaszania zagrożeń za pomocą nowego policyjnego narzędzia: Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa,
dostępnego bezpośrednio z przeglądarki internetowej pod adresem: http://slaska.policja.gov.pl/kat/mapa-1/181183,Mapa-zagrozen-bezpieczenstwa.html?sid=913d19ba92753061fd8054615632670c.Uzupełniony porządek obrad na Walne Zgromadzenie Członków 2017r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego: "Remont elewacji w budynku wielorodzinnym w Rydułtowach, ul. Raciborska 395-401"

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach informuje iż decyzją Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" do wykonania zadania wybrano firmę:

„Budex” Łukasz Bury,
44-280 Rydułtowy, ul. Augustyna Kordeckiego 53A


Cena wykonania przedmiotu zamówienia: 77 000,00 zł netto
(słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy 00/100 zł netto).Dotyczy mieszkańców osiedli w Pszowie.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" informuje, iż w roku 2017 zostanie przeprowadzona kontrola budynków na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" w Pszowie, w ramach 5-letnich kontroli stanu technicznego budynków (zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (art.62) dotyczącymi warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych).
Kontrola dokonywana będzie przez pracowników firmy:

EKO-HANBUD , adres 44-218 Rybnik, ul.Dolna 90 tel. 32 42 36 238.Przetarg lokale mieszkalne - 01.02.2017 r.

Przetarg: "Remont elewacji w budynku wielorodzinnym w Rydułtowach, ul. Raciborska 395-401"

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec"
44-280 Rydułtowy
ul. Adama Mickiewicza 21
tel. 32 417 30 38, fax 32 451 12 20
www.smorlowiec.pl
e-mail: techniczny@smorlowiec.pl

zaprasza do przetargu nieograniczonego na:

Remont elewacji w budynku wielorodzinnym w Rydułtowach, ul. Raciborska 395-401

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w cenie 100,00 zł netto

Termin składania ofert: do dnia 26.01.2017 roku godz. 10:00
w siedzibie spółdzielni, adres jw.- sekretariat
Termin realizacji zamówienia:
do dnia 31 sierpnia 2017 roku

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Przetarg lokale mieszkalne - 30.12.2016 r.

Przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Orłowiec” w Rydułtowach
przy ul. Adama Mickiewicza 21
O G Ł A S Z A
Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na najem lokali użytkowych i garaży:


Rydułtowy, os. Orłowiec 55 B pow. użytkowa 34,18 m2.
Rydułtowy, os. Orłowiec 55 H pow. użytkowa 33,54 m2.
Rydułtowy, os. Orłowiec 55 D pow. użytkowa 33,93 m2.
Rydułtowy, os. Orłowiec 55 G pow. użytkowa 33,30 m2.
Rydułtowy, os. Orłowiec 55 E pow. użytkowa 34,22 m2.
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 124,10 m2.
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 325,55 m2.
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 415,84 m2.
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 480,30 m2.
Rydułtowy, Os. Orłowiec 77B pow. użytkowa 48,98 m2.
Rydułtowy, os. Orłowiec 77A pow. użytkowa 22,52 m2.
Racibórz, ul. Katowicka 12 pow. użytkowa 21,17 m2.
Pszów ul. Boh. Westerplatte 21/II pow. użytkowa 105,31 m2.
Pszów ul. Jagiełły 7/II pow. użytkowa 170,44 m2.
Pszów os. Kościuszki 36 UV pow. użytkowa 43,54 m2.
Pszów os. Kościuszki 38 UIII pow. użytkowa 72,79 m2.
Garaż – Pszów ul. K. Miarki 1D pow. użytkowa 16,70 m2.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.12.2016r. o godz. 9.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej “Orłowiec” w Rydułtowach przy ul. Adama Mickiewicza 21 - sala konferencyjna.
Lokale/garaże można oglądać w dniu 28.12.2016r w godz. 9.00-10.30 oraz w dniu 29.12.2016r w godz. 13.00-14.30 . Więcej o przetarguZmiana cen wody w Pszowie

W związku z zatwierdzeniem przez Urząd Miasta w Pszowie nowych taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 01.10.2016 r. - 30.09.2017 r. informujemy, iż od 1 października 2016 r. wprowadza się następujące ceny za wodę:

- os. T. Kościuszki - 6,07 zł./m3
- os. Grunwaldzkie, os. J. Tytki - 4,74 zł./m3
- ul. M. Konopnickiej - 6,32 zł./m3
Przetarg

Przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Orłowiec” w Rydułtowach
przy ul. Adama Mickiewicza 21
O G Ł A S Z A
Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na najem lokali użytkowych i garaży:


- Rydułtowy, os. Orłowiec 55 B pow. użytkowa 34,18 m2.
- Rydułtowy, os. Orłowiec 55 H pow. użytkowa 33,54 m2.
- Rydułtowy, os. Orłowiec 55 D pow. użytkowa 33,93 m2.
- Rydułtowy, os. Orłowiec 55 G pow. użytkowa 33,30 m2.
- Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 124,10 m2.
- Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 325,55 m2.
- Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 415,84 m2.
- Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 480,30 m2.
- Rydułtowy, Os. Orłowiec 77B pow. użytkowa 48,98 m2.
- Racibórz, ul. Katowicka 12 pow. użytkowa 21,17 m2.
- Pszów ul. Boh. Westerplatte 21/II pow. użytkowa 105,31 m2.
- Pszów ul. Jagiełły 7/II pow. użytkowa 170,44 m2.
- Pszów os. Kościuszki 36 UV pow. użytkowa 43,54 m2.
- Pszów os. Kościuszki 38 UIII pow. użytkowa 72,79 m2.
- Garaż – Pszów ul. K. Miarki 1D pow. użytkowa 16,70 m2.
- Garaż – Pszów ul. K. Miarki 5E pow. użytkowa 16,70 m2.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.08.2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej “Orłowiec” w Rydułtowach przy ul. Adama Mickiewicza 21 - sala konferencyjna. Lokale/garaże można oglądać w dniu 24.08.2016r w godz. 9.00-10.30 oraz w dniu 25.08.2016r w godz. 13.00-14.30 .

Więcej o przetarguBrak ciepłej wody użytkowej w Rydułtowach

W wyniku przeprowadzenia koniecznych prac remontowych przez Ciepłownię "Rydułtowy", w dniu
21.08.2016 r. (niedziela) od godz. 6.00 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej. Przerwa potrwa do dnia 22.08.2016 r. do godz. 6.00.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Treść pismaBezpłatna cyfrowa MAMMOGRAFIA

Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach zaprasza na bezpłatną cyfrową MAMMOGRAFIĘ ubezpieczone Panie w wieku od 50 do 69 lat

Miejsce i terminy wykonywania badań w naszym mammobusie:

RYNEK W RYDUŁTOWACH
26-30 września w godz.: 10.00-17.00
3 października w godz.: 8.30-15.30


NIE trzeba się wcześniej zapisywać na badanie!
Wybór dnia dowolny. Informacje tel.: 32 278 98 96

Prosimy pamiętać, aby zabrać ze sobą dowód osobisty oraz zdjęcia z poprzedniej mammografii – jeżeli była wykonana poza gliwickim Centrum Onkologii.

Oferujemy:
- najnowszej generacji cyfrowy mammograf Mammomat Inspiration, pozwalający uzyskać najwyższą jakość obrazu stosując bardzo niską dawkę promieniowania (nasz mammobus jest jednym z kilku w kraju oferujących tak wysoki standard),
- opis zdjęć przez minimum 2 lekarzy z Centrum Onkologii w Gliwicach, specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej,
- w przypadku wykrycia zmian w obrębie piersi, zapewnienie bezpłatnej opieki i dalszych niezbędnych badań w Centrum Onkologii w Gliwicach.Dotyczy tylko mieszkańców SM "ORŁOWIEC" zamieszkujących osiedle G. Morcinka.

W związku z informacją, która została Państwu przekazana w dniu 12.05.2016r. dotyczącą wydawania zezwoleń na parkowanie samochodów na parkingu należącym do SM "Orłowiec" zamieszczamy druk, który należy wydrukować, uzupełnić (w całości drukowanymi literami) i złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" lub Administracji Rydułtowy.

Procedura wydawania zezwoleń nastąpi po 1 września 2016r.

Dodatkowych infomacji można uzyskać w Administracji Rydułtowy pod numerem telefonu (32) 410 32 51.

Druk wersja .odt
Druk wersja .pdfDotyczy przetargu p.t. "Remont pokrycia dachowego w Pszowie, przy ul. Traugutta 2"

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach informuje, że w wyniku ww. przetargu do wykonania zadania została wybrana firma:

Zakład Remontowo Budowlany s. c. Antoni i Adrian Piła
44-280 Rydułtowy, ul. Krzyżkowicka 106

Cena wykonania przedmiotu zamówienia: 54 970,83 zł netto (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych 83/100 netto)Przetarg "Remont pokrycia dachowego w Pszowie, przy ul. Traugutta 2"

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec"
44-280 Rydułtowy
ul. Adama Mickiewicza 21
32 417 30 38, fax 32 451 12 20
www.smorlowiec.pl
techniczny@smorlowiec.pl

zaprasza do przetargu nieograniczonego p.n.:

Remont pokrycia dachowego w Pszowie, przy ul. Traugutta 2

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 150,00 zł netto

Termin składania ofert: do dnia 30.06.2016 godz. 10:00
w siedzibie spółdzielni, adres jw.- sekretariat

Termin realizacji zamówienia:
do dnia 30 listopada 2016 roku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.Przetarg - lokale użytkowe 17.06.2016 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach
przy ul. Adama Mickiewicza 21
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na najem lokali użytkowych:


Rydułtowy, os. Orłowiec 55 B pow. użytkowa 34,18 m2.
Rydułtowy, os. Orłowiec 55 H pow. użytkowa 33,54 m2.
Rydułtowy, os. Orłowiec 55 D pow. użytkowa 33,93 m2.
Rydułtowy, os. Orłowiec 55 G pow. użytkowa 33,30 m2.
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 124,10 m2.
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 325,55 m2.
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 415,84 m2.
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 480,30 m2.
Rydułtowy, Os. Orłowiec 77B pow. użytkowa 48,98 m2.
Racibórz, ul. Katowicka 12 pow. użytkowa 21,17 m2.
Pszów ul. Boh. Westerplatte 21/II pow. użytkowa 105,31 m2.
Pszów ul. Jagiełły 7/II pow. użytkowa 170,44 m2.
Pszów os. Kościuszki 36 UV pow. użytkowa 43,54 m2.
Pszów os. Kościuszki 38 UIII pow. użytkowa 72,79 m2.
Garaż – Pszów ul. K. Miarki 1D pow. użytkowa 16,70 m2.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.06.2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej “Orłowiec” w Rydułtowach przy ul. Adama Mickiewicza 21 - sala konferencyjna. Lokale/garaże można oglądać w dniu 10.06.2016 r. w godz. 9.00-10.30 oraz w dniu 16.06.2016r w godz. 13.00-14.30.

więcej o przetarguBrak ciepłej wody użytkowej w Rydułtowach

W wyniku przeprowadzenia koniecznych prac remontowych przez Ciepłownię "Rydułtowy", w dniu 5.06.2016 r. (niedziela) od godz. 6.00 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej. Przerwa potrwa do dnia 6.06.2016 r. do godz. 6.00.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka - 4 czerwca 2016 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej pragnie zaprosić wszystkich mieszkańców Rydułtów na Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka "W cyrkowym świecie" . Festyn odbędzie się 4 czerwca 2016 r. od godz. 16.00 na Fikołkowni "RAFA" , a zawody sportowe rozpoczną się od godz 10.00 na boiskach "Orlik 2012" przy "ROKO" w Rydułtowach (ul. Mickiewicza 33).

Plakat
Harmonogram zawodów sportowychZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" na podstawie art. 83 ust. 2 "Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych" oraz § 77 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" zawiadamia, że zwołuje Walne Zgromadzenie Członków.

Poszczególne części Walnego Zgromadzenia odbędą się:

1. W Rydułtowach w Rydułtowskim Centrum Kultury przy ul. Strzelców Bytomskich 9a
w dniu 13.06.2016 r. o godz. 16.00
- dla członków zamieszkałych na terenie gmin Rydułtowy, Rybnik i Gaszowice.

2.W Pszowie w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Traugutta 1
w dniu 14.06.2016 r. o godz. 16.00
- dla członków zamieszkałych na terenie gminy Pszów .

3.W Raciborzu w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Ocickiej 52
w dniu 15.06.2016 r. o godz. 16.00
- dla członków zamieszkałych na terenie gmin Racibórz i Gorzyce.

Zawiadomienie
Zgłoszenie i oświadczenie kandydata do Rady OsiedlaZaproszenie na spotkanie dla Mieszkańców osiedla Orłowiec

Urząd Miasta Rydułtowy zaprasza mieszkańców Osiedla Orłowiec na kolejne spotkanie ws. Lokalnego Programu Rewitalizacji Rydułtów. Tym razem, w ramach spotkania przewiduje się:

- przekazanie informacji na temat zebranych dotychczas planowanych działań rewitalizacyjnych,
- omówienie pomysłów na działania rewitalizacyjne przekazanych przez mieszkańców osiedli.

Spotkanie odbędzie się: 25.04.2016 r., godzina: 17:00, Urząd Stanu Cywilnego – sala kameralna.

więcej informacji: http://ww.rydultowy.pl/aktualnosc-3-522-zaproszenie_dla_mieszkancow_osiedla.html

OGŁOSZENIE

W związku z ochroną danych osobowych informujemy, iż w celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących danego lokalu mieszkalnego, należy podać kod najemcy (właściciela) znajdujący się na każdym zawiadomieniu o zmianie wysokości opłat oraz w książeczce czynszowej (obok nazwiska).Dotyczy przetargu nieograniczonego: "Wymiana pokrycia dachu z dachówki ceramicznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - Pszów, ul. Traugutta 31-33, nr parceli 585/45"

Decyzją Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec", po analizie prac Komisji Przetargowej do wykonania zadania wybrano firmę:
W&H Sp. z o.o. 44-351 Turza Śląska, ul. Kościuszki 49.
Cena wykonania przedmiotu zamówienia: 109 847,29 zł brutto.
(słownie: sto dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem zł 29/100 brutto).Informacja dotyczy mieszkańców Pszowa- (osiedle Grunwaldzkie, J. Tytki, T. Kościuszki oraz ul. M. Konopnickiej)

Rada Miejska w Pszowie w dniu 02 marca 2016 r. uchwałą nr XV/108/2016 przedłużyła czas obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Spółdzielni Mieszkaniowej "ORŁOWIEC" z siedzibą w Rydułtowach przy ul. A. Mickiewicza 21 na okres od 01.04.2016 r. do 30.09.2016 r.Przetarg "Wymiana pokrycia dachu z dachówki ceramicznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - Pszów, ul. Traugutta 31-33, nr parceli 585/45"

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec"
44-280 Rydułtowy
ul. Adama Mickiewicza 21
32 417 30 38, fax 32 451 12 20
www.smorlowiec.pl
techniczny@smorlowiec.pl

zaprasza do przetargu nieograniczonego p.n.:

"Wymiana pokrycia dachu z dachówki ceramicznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - Pszów, ul. Traugutta 31-33, nr parceli 585/45"

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 150,00 zł netto.

Termin składania ofert: do dnia 18.03.2016 godz. 10:00 w siedzibie spółdzielni, adres jw.- sekretariat

Termin realizacji zamówienia:
do dnia 30.09.2016 roku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.Przetarg lokale mieszkalne - 02.03.2016 r.
więcej o przetarguPrzetarg - lokale użytkowe 02.03.2016 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach
przy ul. Adama Mickiewicza 21
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na najem lokali użytkowych:
Rydułtowy, os. Orłowiec 55 B pow. użytkowa 34,18 m2.
Rydułtowy, os. Orłowiec 55 H pow. użytkowa 33,54 m2.
Rydułtowy, os. Orłowiec 55 D pow. użytkowa 33,93 m2.
Rydułtowy, os. Orłowiec 55 G pow. użytkowa 33,30 m2.
Rydułtowy, os. Orłowiec 75 B pow. użytkowa 48,98 m2.
Rydułtowy, os. Orłowiec 75 E pow. użytkowa 29,27 m2.
Rydułtowy, os. Orłowiec 69 H pow. użytkowa 16,54 m2.
Rydułtowy, os. Orłowiec 69 I pow. użytkowa 21,37 m2.
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 325,55 m2.
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 124,10 m2.
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 480,30 m2.
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 415,84 m2.
Racibórz, ul. Katowicka 12 pow. użytkowa 21,17 m2
Garaż – Pszów ul. K. Miarki 1 D pow. użytkowa 16,70 m2.
Garaż – Pszów ul. K. Miarki 5 E pow. użytkowa 16,70 m2.
Garaż – Pszów ul. K. Miarki 6 E pow. użytkowa 16,70 m2.

Przetarg odbędzie się w dniu 02.03.2016 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" w Rydułtowach przy ul. Adama Mickiewicza 21 - sala konferencyjna.

więcej o przetarguDotyczy przetargu: "Wymiana ciepłomierzy mieszkaniowych w Pszowie na osiedlu Grunwaldzkim"

Decyzją Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec", po analizie prac Komisji Przetargowej do wykonania zadania wybrano firmę : METRONA POLSKA Pomiary i Rozliczenia sp. z o.o., oddział w Katowicach, 40-585 Katowice, ul. Połomińska 16.
Kwota wykonania całości zadania: 135 277,23 zł. brutto.
(słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych i 23 grosze brutto)Przetarg "Wymiana ciepłomierzy mieszkaniowych w Pszowie na osiedlu Grunwaldzkim"

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec"
44-280 Rydułtowy
ul. Adama Mickiewicza 21
32 417 30 38, fax 32 451 12 20
www.smorlowiec.pl
techniczny@smorlowiec.pl

zaprasza do przetargu nieograniczonego na:
"Wymiana ciepłomierzy mieszkaniowych w Pszowie na osiedlu Grunwaldzkim"
ilość: 493 szt

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 100,00 zł brutto

Termin składania ofert: do dnia 04.02.2016 godz. 10:00 w siedzibie spółdzielni, adres jw.- sekretariat

Termin realizacji zamówienia:
do dnia 31 maja 2016 roku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczynySPROSTOWANIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec” w Rydułtowach informuje, że w ostatnim biuletynie spółdzielczym "Nasza Spółdzielnia" na str. 6 nastąpił błąd w druku w art. pt. "Nowa Rada Nadzorcza", gdzie nie wymieniono członka Rady Nadzorczej reprezentującego ADM Pszów p. Zbigniewa Andryszczaka, który od ponad 18-stu lat aktywnie angażuje się w życie naszych mieszkańców.
Za zaistniały błąd redakcja oraz Zarząd SM „Orłowiec” w Rydułtowach bardzo przeprasza.

Uwaga! Wigilia 24.12.2015r.(czwartek)

W oparciu o art. 130 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" podjął decyzję, zgodnie z którą dzień 24 grudnia 2015 r. jest dla pracowników Spółdzielni dniem wolnym od pracy, za święto (26 grudnia) przypadające w sobotę.Mikołaj w przedszkolach - fotorelacja.

Fotorelacja z odwiedziń Mikołaja w przedszkolach do ktorych uczęszczają Państwa dzieci.Mikołaj 2015 - fotorelacja.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji spotkania z Mikołajem które odbyło się w Pszowie.Dotyczy przetargu na wolne lokale mieszkalne

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" informuje iż wycofuje z przetargu, który odbędzie się 25.11.2015 r., g. 10.00, następujące lokale mieszkalne:
poz.4 Rydułtowy, Obywatelska 58/4,
poz.5 Rydułtowy, Obywatelska 58/7,
poz.8 Rydułtowy, Ofiar terroru 99/28,
poz.14 Pszów, Traugutta 35/5

Za powstałe zmiany serdecznie przepraszamy.Przetarg lokale mieszkalne - 25.11.2015 r.
więcej o przetarguPrzetarg - lokale użytkowe 25.11.2015 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach
przy ul. Adama Mickiewicza 21
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na najem lokali użytkowych:
Rydułtowy, os. Orłowiec 55 B pow. użytkowa 34,18 m2.
Rydułtowy, os. Orłowiec 55 H pow. użytkowa 33,54 m2.
Rydułtowy, os. Orłowiec 75 B pow. użytkowa 48,98 m2.
Rydułtowy, os. Orłowiec 75 E pow. użytkowa 29,27 m2.
Rydułtowy, os. Orłowiec 69 H pow. użytkowa 16,54 m2.
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 325,55 m2.
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 124,10 m2.
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 480,30 m2.
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 415,84 m2.
Garaż – Pszów ul. K. Miarki 1 D pow. użytkowa 16,70 m2.
Garaż – Pszów ul. K. Miarki 5 E pow. użytkowa 16,70 m2.
Garaż – Pszów ul. K. Miarki 6 E pow. użytkowa 16,70 m2.
Garaż – Pszów ul. K. Miarki 1 E pow. użytkowa 16,70 m2.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.11.2015 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" w Rydułtowach przy ul. Adama Mickiewicza 21 - sala konferencyjna.

więcej o przetarguSzanowni Mieszkańcy

Komunikat UM Rydułtowy.

Urząd Miasta Rydułtowy informuje iż zbiórka odpadów wielkogabarytowych przeprowadzana jest zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miasta (http://rydultowy.pl/strona-628-harmonogramy_odbioru_odpadow.html).

Najbliższy termin zbiórki to 22 październik 2015 r.

Przedmiotowe odpady należy umieszczać w placykach gospodarczych bezpośrednio przed ich terminem wywozu, by nie zalegały przez długi okres czasu czekając na termin odbioru. Informujemy również, iż odpady wielkogabarytowe można dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Jesionowej. (konieczność wcześniejszego umówienia się na wizytę w PSZOK-u nr tel. 514497562)

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rydułtowy nie stanowi odpadów wielkogabarytowych i nie można go składować w placykach gospodarczych. W/w sprzęt należy bezpośrednio dostarczyć do PSZOK-u.

Po kliknięciu w link http://www.rydultowy.pl/strona-406-punkt_selektywnej_zbiorki_odpadow.html dowiecie się szczegółowo Państwo jakie odpady przyjmuje i kiedy czynny jest PSZOK.Brak wody na os. M. Konopnickiej w Pszowie

W związku z awarią sieci wodociągowej w ulicy M. Konopnickiej w Pszowie , informujemy mieszkańców o braku w dostawie wody dnia 14.09.2015 od godz. 24:00 do godzin porannych dnia 15.09.2015
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.Brak ciepłej wody w Rydułtowach

W związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac na magistrali ciepłowniczej przez CR Rydułtowy nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej
od dnia 20.09.2015 od g.12.00 do 21.09.2015 do g. 12.00

Za wynikłe utrudnienia serdecznie przepraszamy.Przetarg lokale mieszkalne - 23.09.2015 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.09.2015r. (środa) o godz. 12:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" w Rydułtowach przy ul. A. Mickiewicza 21 - sala konferencyjna. Wszystkie z podanych wyżej mieszkań można oglądać w dniach 18.09.2015r. oraz 21.09.2015r. w godzinach od 1300 - 1430. więcej o przetarguPrzetarg - lokale użytkowe 23.09.2015 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach
przy ul. Adama Mickiewicza 21
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na najem lokali użytkowych:
Rydułtowy, os. Orłowiec 55 B pow. użytkowa 34,18 m2.
Rydułtowy, os. Orłowiec 55 H pow. użytkowa 33,54 m2.
Rydułtowy, os. Orłowiec 75 E pow. użytkowa 29,27 m2.
Rydułtowy, os. Orłowiec 69 H pow. użytkowa 16,54 m2.
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 325,55 m2.
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 124,10 m2.
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 480,30 m2.
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 415,84 m2.
Rydułtowy, ul. Obywatelska 50 pow. użytkowa 76,28 m2.
Garaż – Pszów ul. K. Miarki 1 D pow. użytkowa 16,70 m2.
Garaż – Pszów ul. K. Miarki 5 E pow. użytkowa 16,70 m2.
Garaż – Pszów ul. K. Miarki 6 E pow. użytkowa 16,70 m2.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.09.2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" w Rydułtowach przy ul. Adama Mickiewicza 21 - sala konferencyjna.

więcej o przetarguBEZPŁATNA CYFROWA MAMMOGRAFIA


Centrum Onkologii w Gliwicach
zaprasza ubezpieczone Panie w wieku od 50 do 69 lat
na bezpłatne badanie mammograficzne do mammobusu w poniższych miastach:
RYDUŁTOWY – RYNEK (w dniach 23-25 i 28-29 września br.),
PSZÓW – LODOWISKO (w dniach 30 września -2 października br.),
RADLIN – MIEJSKI OŚRODEK KULTURY (w dniach 5-7 października br.)
(szczegóły na plakacie).
Od ostatniej mammografii muszą upłynąć minimum 2 lata.
Na badanie nie trzeba się wcześniej zapisywać. Wybór dnia dowolny.
Prosimy przynieść ze sobą dowód osobisty.Brak ciepłej wody w Pszowie

W związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych czynności konserwacyjno-remontowych przez KW S.A. o. Elektrociepłownie na sieciach grzewczych w obrębie miasta Pszowa przed sezonem grzewczym 2015/2016 informujemy że nastąpi przerwa w dostawie ciepła do osiedli mieszkaniowych w Pszowie od godz. 7.00 dnia 27.08.2015r. do godz. 15.00 dnia 28.08.2015r.

Za powstałe utrudnienia uprzejmie przepraszamy.Uwaga !

W oparciu o art. 130 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" podjął decyzję, zgodnie z którą dzień 28 sierpnia 2015 r. jest dla pracowników Spółdzielni dniem wolnym od pracy, za święto (15 sierpnia) przypadające w sobotę.

W tym dniu Zarząd oraz Administracje SM "Orłowiec" będą nieczynne.Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" informuje mieszkańców Administracji Rydułtowy zamieszkałych Os.Orłowiec, Raciborska, Mickiewicza, Ligonia, Tetmajera, Of. Terroru, Obywatelska. iż wskutek prac remontowych prowadzonych przez Ciepłownię "Rydułtowy" nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej w dniach :
od 16 sierpnia 2015 od godz. 6.00 do 17 sierpnia 2015 do godz. 20.00

Za spowodowane utrudnienia serdecznie przepraszamy !

Treść zawiadomieniaFESTYN Z OKAZJI 20-LECIA SM "ORŁOWIEC"

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z festynu

Galeria zdjęćWalne Zgromadzenie Członków

Zgodnie z § 86 Statutu Naszej Spółdzielni zostały w dniach 15, 16, 17 czerwca zostały przeprowadzone wybory w wyniku, których wybrano nową Radę Nadzorczą na kadencję 2015-2018 ! O miejsce w 9 osobowej Radzie Nadzorczej ubiegało się 26 członków naszej Spółdzielni m. in. członkowie dotychczasowej Rady Nadzorczej kadencji 2012-2015. Po podliczeniu wyników wyborów z wszystkich trzech części Walnego Zgromadzenia Członków, skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

Michałowski Artur - przewodniczący RN
Kopertowski Jerzy - z-ca przewodniczącego RN
Fiedor Janina - sekretarz RN
Andryszczak Zbigniew
Długołęcki Mirosław
Kołek Jacek
Pluta Ilona
Przybyła Jan
Zając LeszekFestyn "Postaw na rodzinę"

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej serdecznie zapraszają na festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka.
Niedziela 31.05.2015 r. g. 16.00 "RAFA"

Szczegóły festynuOgłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" informuje mieszkańców Pszowa zamieszkalych na Osiedlu Grunwaldzkim (Jagiełły, Juranda, Witolda) oraz Osiedlu Tytki, że w dniu 1 czerwca 2015 w godz. od 8.00 do 9.00 nastąpi przerwa w dostawie wody.
Przerwa spowodowana jest koniecznością wymiany licznika w hydrofornii.

Treść zawiadomieniaZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" na podstawie art. 83 ust. 2 "Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych" oraz § 77 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" zawiadamia, że zwołuje Walne Zgromadzenie Członków.

Poszczególne części Walnego Zgromadzenia odbędą się:

1. W Rydułtowach w Rydułtowskim Centrum Kultury przy ul. Strzelców Bytomskich 9a
w dniu 15.06.2015r. o godz. 16.00
- dla członków zamieszkałych na terenie gmin Rydułtowy, Rybnik i Gaszowice.

2.W Pszowie w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Traugutta 1
w dniu 16.06.2015r. o godz. 16.00
- dla członków zamieszkałych na terenie gminy Pszów .

3.W Raciborzu w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Ocickiej 52
w dniu 17.06.2015r. o godz. 16.00
- dla członków zamieszkałych na terenie gmin Racibórz i Gorzyce.

Zawiadomienie
Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej


Uwaga !

SZANOWNI MIESZKAŃCY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "ORŁOWIEC",
INFORMUJEMY ŻE:
zgodnie z wymogami art.62 Prawa Budowlanego,
Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi pięcioletnie przeglądy stanu technicznego budynków na wszystkich zasobach naszej Spółdzielni.
W związku z czym zachodzi konieczność kontroli w budynkach instalacji c.o., c.w.u. i elementów konstrukcyjnych budynku.
Osoby kontrolujące posiadają oryginalne, opieczętowane, stosowne upoważnienia naszej Spółdzielni.
W razie konieczności wejścia do mieszkania prosimy mieszkańców o umożliwienie kontrolującym wykonania tych czynności.Szanowni mieszkańcy przypominamy, że

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" w Rydułtowach od dnia 5 września 2012 r. nawiązał współpracę z firmą windykacyjną "DEPTOR-WINDYKACJE" z siedzibą w Rybniku. Pracownicy firmy rozpoczęli pracę w terenie poprzez nawiązanie bezpośredniego kontaktu z lokatorami, którzy z różnych przyczyn zalegają z opłatami czynszowymi. Prosimy Mieszkańców o przyjęcie w swoich domach pracowników firmy, służyć oni będą Państwu fachową pomocą i poradą w rozwiązywaniu problemów z płatnościami czynszu.

Na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” nr 49/V/2012 z dnia 26.10.2012r. kosztami powstałymi w wyniku windykacji należności czynszowych obciążany będzie Dłużnik, który znajdzie się na liście do windykacji przekazanej firmie „Deptor-windykacje”.PRZYPOMINAMY

FUNDUSZ REMONTOWY A CENA ZA PODGRZANIE WODY

W grudniu 2012 roku dla mieszkańców ADM Rydułtowy, u których cena 1 m3 podgrzania wody wynosiła od 40,00 zł./m3 wzwyż na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr 58/V/2012 z dnia 3.12.2012 r. został częściowo zawieszony fundusz remontowy.
Zawieszenie funduszu remontowego obowiązywać miało do czasu zmodernizowania węzłów cieplnych oraz innych technicznych urządzeń mających wpływ na koszt wytworzenia ciepłej wody.

Od m-ca kwietnia 2015 r. w budynkach gdzie cena za podgrzanie 1 m3 wody spadła poniżej 40,00 zł./m3 fundusz remontowy został całkowicie przywrócony.Konkurs "EKOLOGICZNA RODZINA".

Zapraszamy wszystkicha mieszkańŚców do wzięcia udziału w konkursie pt. "EKOLOGICZNA RODZINA".
Konkurs adresowany jest wyłącznie dla mieszkańców zamieszkałych w budownictwie wielomieszkaniowym (np. osiedla) lub indywidualnym na terenie Rydułtów, którzy będą zachęcali społeczność lokalną do właściwych postaw ekologicznych poprzez:
1) Wykazanie swoich doświadczeń w zakresie segregacji odpadów we własnym domostwie
2) Podejmowanie działań na rzecz podnoszenia świadomości i edukowania innych mieszkańców Rydułtów w zakresie szkodliwości niskiej emisji

Celem uzyskania statusu Uczestnika należy dokonać zgłoszenia do udziału w konkursie poprzez:
Zgłoszenie na adres e-mail: poczta@mojemiasto.net.pl lub Dokonać rejestracji telefonicznej pod nr 508 954 442

W zgłoszeniu należy podać:
Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej
Nr telefonu kontaktowego
Zakres tematyczny i technika, jaka będzie zgłaszana do konkursu (zgodnie z pkt. IV Regulaminu)
Liczba członków rodziny
Rodzaj budownictwa tzn. wielomieszkaniowe (np. osiedla) lub indywidualne

Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 10.05.2015 r.

Regulamin konkursuPrzetarg lokale mieszkalne - 07.04.2015 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach  przy ul. Mickiewicza 21
O G Ł A S Z A
ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa własności do następujących lokali mieszkalnych:

więcej o przetarguDotyczy taryf wody W Pszowie.

Informujemy, iż dla SM "Orłowiec" uchwałą Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 25 luty 2015 r. nr V/25/2015 zostały zatwierdzone nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Pszów

Treść uchwałyPrzetarg - lokale użytkowe 18.02.2015 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach
przy ul. Adama Mickiewicza 21
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na najem lokali użytkowych.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.02.2015 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" w Rydułtowach przy ul. Adama Mickiewicza 21 - sala konferencyjna.

więcej o przetarguPrzetarg lokale mieszkalne - 18.02.2015 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach  przy ul. Mickiewicza 21
O G Ł A S Z A
ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa własności do następujących lokali mieszkalnych:

więcej o przetarguPrace remontowe na poddaszach

Informujemy, że zostały rozpoczęte prace polegające na ociepleniu poddaszy w następujących budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:

Rydułtowy, os. Orłowiec 11, 12-13-14, 15,
Rydułtowy, os. Orłowiec 29-30,
Rydułtowy, os. Orłowiec 47-48-49
Rydułtowy, os. Orłowiec 50-51-52
Rydułtowy, os. Orłowiec 58
Rydułtowy, os. ul. Raciborska 379-381-383-385
Rydułtowy, os. ul. Raciborska 395-397-399-401
Pszów, os. Kościuszki 30-32
Racibórz,ul. Mysłowicka 7

Prace są realizowane w terminie od 12.01.2015r do 31.08.2015r.Dotyczy taryf wody W Pszowie.

Informujemy, iz dla SM "Orłowiec" uchwałą Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 29 grudnia 2014 r. nr III/14/2014 został przedłużony do dnia 31.03.2015 r. czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode w Gminie Pszów

Treść uchwałySpotkanie z Mikołajem 2014Przetarg lokale mieszkalne - 16.12.2014 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach  przy ul. Mickiewicza 21
O G Ł A S Z A
ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa własności do następujących lokali mieszkalnych:

<img src=
Przetarg odbędzie się w dniu 16.12.2014r. (wtorek) o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" w Rydułtowach przy ul. A. Mickiewicza 21 - sala konferencyjna.
więcej o przetarguPrzetarg - lokale użytkowe 16.12.2014 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach
przy ul. Adama Mickiewicza 21
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na najem lokali użytkowych:Przetarg odbędzie się w dniu 16.12.2014r. o godz. 9.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" w Rydułtowach przy ul. Adama Mickiewicza 21 - sala konferencyjna.

więcej o przetarguODCZYTY WODOMIERZY

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Orłowiec” informuje, iż w m-cu listopadzie 2014 r. będą dokonywane odczyty wodomierzy w następujących budynkach :

Rydułtowy :
ul. Ligonia
ul. Tetmajera
ul. A. Mickiewicza
ul. Of. Terroru
ul. Obywatelska
ul. Babiogórska
ul. Górnicza

Pszów :
ul. M. Konopnickiej
ul. Traugutta
ul. Pszowska
ul. Wolczyka
ul. Westerplatte
ul. K. Miarki
os. T. Kościuszki

Przypominamy o konieczności dostarczenia do Spółdzielni stanów wodomierzy w przypadku gdy wodomierze nie zostały odczytane przez pracownika Spółdzielni. Brak odczytów wskazań wodomierzy w lokalu przez okres przekraczający kolejne 12 miesięcy powoduje naliczenie zaliczek w wysokości ryczałtu miesięcznego wynoszącego 7m3 /m-c/os.Uwaga !

W oparciu o art. 130 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" podjął decyzję, zgodnie z którą dzień 10 listopada 2014 r. jest dla pracowników Spółdzielni dniem wolnym od pracy, za święto (1 listopada) wypadające w sobotę. Informujemy że biura Zarządu oraz Administracje w tym dniu będą nieczynne.Przetarg lokale mieszkalne - 28.10.2014 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach  przy ul. Mickiewicza 21
O G Ł A S Z A
ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa własności do następujących lokali mieszkalnych:


Przetarg odbędzie się w dniu 28.10.2014r. (wtorek) o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" w Rydułtowach przy ul. A. Mickiewicza 21 - sala konferencyjna.
więcej o przetarguZbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Przypominamy mieszkańcom Rydułtów że w dniu 7 października 2014r. będą odbierane odpady wielkogabarytowe (meble, pralki, piece itp.).
Harmonogram wraz z punktami odbioru dostępny poniżej

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowychROZPOCZĘCIE SEZONU GRZEWCZEGO.

Informujemy, iż z dniem 26 września 2014r. rozpoczynamy sezon grzewczy na naszych zasobach mieszkaniowych.Przerwa w dostawie ciepłej wody w Pszowie w dniu 18.09.2014 r.

W związku z awarią elektrociepłowni w Pszowie, nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej na Osiedlu Kościuszki w dniu 18 września 2014 w godz. 9.00 - 16.00
Za powstałe utrudnienia uprzejmie przepraszamy.Przetarg 25 września 2014 godz. 10:00 .

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach
przy ul. Adama Mickiewicza 21
ogłasza
ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa własności do następujących lokali mieszkalnych:więcej o przetarguBEZPŁATNA MAMMOGRAFIA NOWY CYFROWY MAMMOGRAF!

Centrum Onkologii w Gliwicach zaprasza
Panie w wieku 50-69 lat (roczniki: 1945-1964) na bezpłatne badanie mammograficzne finansowane przez NFZ co dwa lata. Mammografię będzie można wykonać w mammobusie Centrum Onkologii,na Rynku w Rydułtowach.
Mammobus w marcu br. został wyposażony w najnowszej generacji cyfrowy mammograf, umożliwiający uzyskanie najwyższej jakości obrazu przy bardzo niskiej dawce promieniowania! Dodatkowo poprawił się komfort osoby badanej podczas badania dzięki doborowi ucisku w zależności od wielkości i struktury piersi.
Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz jeśli to możliwe, zdjęcia/płytę z poprzedniej mammografii jeżeli nie była wykonywana w Centrum Onkologii Bezpłatną cyfrową mammografię będzie można wykonać w mammobusie gliwickiego Centrum Onkologii
na RYNKU w RYDUŁTOWACH 29, 30 WRZEŚNIA w godz.: 8.30-15.30 1, 2, 3 PAŹDZIERNIKA w godz.: 10.00-17.00 Nie ma znaczenia adres zamieszkania/zameldowania . (z badania mogą skorzystać również Panie z innych miejscowości).
Bez skierowania i zaproszenia. Więcej informacji pod nr tel.: 32 278 98 96

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZANIA WODY !

Zasady rozliczania kosztów zużytej wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej "ORŁOWIEC" zawarte są w:
"Regulaminie rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz zasad ustalania rozliczeń zużytej wody w Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" w Rydułtowach",
który jest uchwalony i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą SM „ORŁOWIEC” Uchwałą Nr 85/IV/2011 z dnia 24.02.2011 r.

Podstawa prawna do uchwalenia regulaminu to:

Ustawa z dnia 11.05.2001 r. Prawo o miarach (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr 243 poz. 2441 z poźn. zm.)

Ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr 72 poz. 747 z późn. zm) - art. 6 i art. 8

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "ORŁOWIEC" w Rydułtowach - § 90 ust. 1 pkt 14 i 26

Przetarg - lokale użytkowe.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach
przy ul. Adama Mickiewicza 21
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na najem lokali użytkowych:


Rydułtowy, os. Orłowiec 65 B pow. użytkowa 26,77 m2.
Rydułtowy, os. Orłowiec 79 A pow. użytkowa 23,31 m2.
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 325,55 m2.
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 124,10 m2.
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 480,30m2 .
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 415,84 m2.
Rydułtowy, ul. Obywatelska 50 pow. użytkowa 76,28 m2.

Garaż – Pszów ul. K. Miarki 2 D pow. użytkowa 16,70 m2.
Garaż – Pszów ul. K. Miarki 3 D pow. użytkowa 16,70 m2.
Garaż – Pszów ul. K. Miarki 7 F pow. użytkowa 16,70 m2.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.08.2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" w Rydułtowach przy ul. Adama Mickiewicza 21 - sala konferencyjna.

więcej o przetarguPodziękowania dla sponsorów festynu.

W imieniu wszystkich uczestników Festynu Rodzinnego "O uśmiech dziecka" z okazji Dnia Dziecka w dniu 31 maja 2014 r. w Rydułtowach,
pragniemy podziękować wszystkim, którzy swoim wsparciem przyczynili się do osiągnięcia zamierzonego celu – dobrej zabawy i uśmiechów na twarzach naszych pociech!

W szczególności dziękujemy firmie:
Restauracja "NAUTILUS"
PHU "AMAG" Mieczysław Waluś
PPHU "ENERGIA" Andrzej Szydłowski
"INSTALATOR" Jolanta Jarkiewicz
Firma Budowlana Józef Chiżuk
dobrafirma.pl
"BUDEX" Łukasz Bury
FHU "DIAK" D. Glenc
PHU "JANTAR"
Firma Karina Baron Firma Kominiarska Janusz Jona
Firma Kominiarska Piotr Janosz
Firma Kominiarska Łukasz Malcharczyk
SKOK Ziemi Rybnickiej
Rzeczoznawca Majątkowy Krzysztof Dragon
Festyn "O uśmiech dziecka"

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec"
oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach
serdecznie zapraszają na Festyn Rodzinny "O UŚMIECH DZIECKA"
31.05.2014 r. - sobota

KOMPLEKS BOISK "ORLIK 2012"
ul. MICKIEWICZA 33

godz. 10.00

Zawody sportowe: zapisy w dniu zawodów

- turniej siatkówki o puchar Burmistrza Miasta Rydułtowy
- turniej piłki nożnej o puchar Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec"
- turniej szachowy o puchar Burmistrza Miasta Rydułtowy
- turniej tenisa stołowego o puchar Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec"

Mecz siatkówki
Spółdzielnia Mieszkaniowa "ORŁOWIEC" : Urząd Miasta Rydułtowy
o Puchar przechodni Burmistrza Miasta Rydułtowy

FIKOŁKOWNIA „RAFA” ul. MICKIEWICZA 20
godz. 15.30

W programie:
- spektakl interaktywny
- gry z nagrodami
- zabawy
- malowanie twarzy
- balonowe zwierzątka
- pokaz gigantycznych baniek mydlanych

Zapewniamy dobrą zabawę i super atrakcje z nagrodami

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW


Więcej o festynieZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Orłowiec” na podstawie art. 8³ ust. 11 "Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych"" oraz § 78 ust. 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec"" podaje uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Poprawiony porządek obrad

Poszczególne części Walnego Zgromadzenia odbędą się:

1. W Rydułtowach w Rydułtowskim Centrum Kultury przy ul. Strzelców Bytomskich 9a
w dniu 14.04.2014r. o godz. 16.00
- dla członków zamieszkałych na terenie gmin Rydułtowy, Rybnik i Gaszowice.

2. W Pszowie w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Traugutta 1
w dniu 15.04.2014r. o godz. 16.00
- dla członków zamieszkałych na terenie gminy Pszów .

3. W Raciborzu w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Ocickiej 52
w dniu 16.04.2014r. o godz. 16.00
- dla członków zamieszkałych na terenie gmin Racibórz i Gorzyce.

Przetarg 22 kwietnia 2014 godz. 8:00 .

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach
przy ul. Adama Mickiewicza 21
ogłasza
ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa własności do następujących lokali mieszkalnych:więcej o przetarguRozstrzygnięcie przetargu - Likwidacja pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" informuje iż do wykonania zadania: "Likwidacja pokrycia dachu z płyt azbestowo – cementowych oraz wykonanie nowego pokrycia z płyt bitumicznych falistych w Pszowie, os. Tadeusza Kościuszki 93-101"
Została wybrana firma:

ZRB "DOMEX" Sp. z.o.o.
44-141 Gliwice
ul. Bojkowska 120

Cena wykonania przedmiotu zamowienia: 57 132,00 brutto.

więcejZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" na podstawie art. 83 ust. 2 "Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych" oraz § 77 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec"" zawiadamia, że zwołuje Walne Zgromadzenie Członków.

Poszczególne części Walnego Zgromadzenia odbędą się:

1. W Rydułtowach w Rydułtowskim Centrum Kultury przy ul. Strzelców Bytomskich 9a
w dniu 14.04.2014r. o godz. 16.00
- dla członków zamieszkałych na terenie gmin Rydułtowy, Rybnik i Gaszowice.

2. W Pszowie w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Traugutta 1
w dniu 15.04.2014r. o godz. 16.00
- dla członków zamieszkałych na terenie gminy Pszów .

3. W Raciborzu w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Ocickiej 52
w dniu 16.04.2014r. o godz. 16.00
- dla członków zamieszkałych na terenie gmin Racibórz i Gorzyce.
Porządek obradPrzetarg 1 kwietnia 2014 godz. 8:00 .

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach
przy ul. Adama Mickiewicza 21
ogłasza
ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa własności do następujących lokali mieszkalnych:więcej o przetarguPrzetarg - Likwidacja pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach przy ul. Adama Mickiewicza 21

zaprasza do przetargu nieograniczonego na:


"Likwidację pokrycia dachu z płyt azbestowo – cementowych oraz wykonanie nowego pokrycia z płyt bitumicznych falistych w Pszowie, os. Tadeusza Kościuszki 93-101"

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST: wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 50,00 zł brutto w siedzibie spółdzielni (do odbioru - biuro nr 5)

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 05.03.2014 do godz. 10.00 w siedzibie spółdzielni, adres jw.- sekretariat.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do dnia 31.10.2014 roku
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.Zmiana opłat za wodę w Pszowie .

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach
przy ul. Adama Mickiewicza 21
informuje iż w związku z uchwaloną przez Urząd Miasta Pszów podwyżką cen wody, SM "Orłowiec" z dniem 1 luty 2014 zmienią się oplaty za w/w media dla mieszkańców tej gminy.Nowy cennikPrzetarg 21 styczeń 2014 godz. 8:00 .

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach
przy ul. Adama Mickiewicza 21
ogłasza
ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa własności do następujących lokali mieszkalnych:więcej o przetarguGodziny pracy SM w Wigilię i Sylwestra.

Informujemy Państwa że w Wigilię 24.12 oraz Sylwestra 31.12.2013 r. nasze biura będą czynne do godz. 12.00. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.Dotyczy przetargu - lokale użytkowe.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach
przy ul. Adama Mickiewicza 21
Wycofuje z przetargu lokal użytkowy w Rydułtowach na osiedlu Orłowiec 69 I o powierzchni 21,37 m2.Przetarg - lokale użytkowe.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach
przy ul. Adama Mickiewicza 21
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na najem lokali użytkowych:


Rydułtowy, os. Orłowiec 65 A pow. użytkowa 38,47 m2.
Rydułtowy, os. Orłowiec 69 H pow. użytkowa 16,54 m2.
Rydułtowy, os. Orłowiec 65 B pow. użytkowa 26,77 m2.
Rydułtowy, os. Orłowiec 69 I pow. użytkowa 21,37 m2.
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 325,55 m2.
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 124,10 m2.
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 480,30m2 .
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 415,84 m2.
Rydułtowy, ul. Obywatelska 50 pow. użytkowa 76,28 m2.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.12.2013r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" w Rydułtowach przy ul. Adama Mickiewicza 21 - sala konferencyjna.

więcej o przetarguPrzetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach przy ul. Mickiewicza 21
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa własności do następujących lokali mieszkalnych:

Lp.Lokal typuAdresPow. użytkowaStandardCena
1M-3Rydułtowy,os. Orłowiec 66/1756,61 m2parter, z.w., piece33.600,00
2M-1Rydułtowy,os. Orłowiec 66/1532,55 m2II piętro, z.w., piece28.000,00
3M-1Rydułtowy,os. Orłowiec 66/1232,55 m2I piętro, z.w., piece30.400,00
4M-2Rydułtowy, ul. Obywatelska 50/463,20 m2parter, z.w., c.o., c.w.u.57.000,00
5M-3Niewiadom, os.G. Morcinka 45/3644,20 m2IV piętro, z.w., c.o.48.300,00
6M-3Niewiadom, os.G. Morcinka 45/3037,99 m2II piętro, z.w., c.o.42.600,00
7M-3Niewiadom, os.G. Morcinka 43/4042,82 m2IV piętro, z.w., c.o.45.500,00
8M-3Pszów, ul. Juranda 8/2248,55 m2II piętro, z.w., c.o., c.w.u.42.000,00
9M-2Pszów, ul. Juranda 8/2537,89 m2II piętro, z.w., c.o., c.w.u.44.000,00
10M-2Pszów, ul. Juranda 11/A/834,10 m2II piętro, z.w., c.o., c.w.u.39.900,00
11M-2Pszów, ul. Jagiełły 5/B/236,07 m2parter, z.w., c.o., c.w.u.42.000,00
12M-1Pszów, ul. Juranda 13/A/828,39 m2II piętro, z.w., c.o., c.w.u.31.200,00
13M-4Pszów, ul. K. Miarki 22/1103,13 m2parter, z.w., piece80.000,00
14M-2Pszów, os. T. Kościuszki 117/833,67 m2II piętro, z.w., c.o., c.w.u., gaz31.200,00
15M-4Pszów, os. T. Kościuszki 3/B/160,74 m2parter, z.w., c.o., c.w.u., gaz66.400,00
16M-2Pszów, ul. Traugutta 35/530,97 m2I piętro, z.w., c.o., c.w.u., (bez łazienki)29.280,00
17M-2Olza, ul. Dworcowa 90/333,90 m2parter, z.w., piece29.600,00
18M-1Olza, ul. Dworcowa 96/1617,02 m2I piętro, z.w., piece13.600,00
19M-3Olza, ul. Dworcowa 98/753,70 m2parter, z.w., piece46.400,00

Przetarg odbędzie się w dniu 03.12.2013r. (wtorek) o godz. 8:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” w Rydułtowach przy ul. A. Mickiewicza 21 - sala konferencyjna.
Wszystkie z podanych wyżej mieszkań można oglądać w dniach 29.11.2013r. oraz 02.12.2013r. w godzinach od 13.00 - 14.30.

więcej o przetarguPrzetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach przy ul. Mickiewicza 21
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa własności do następujących lokali mieszkalnych:

Lp.Lokal typuAdresPow. użytkowaStandardCena
1.M-3Rydułtowy, os. Orłowiec 66/1756,61 m2parter, z.w., piece38.400,00
2.M-1Rydułtowy, os. Orłowiec 66/1532,55 m2II piętro, z.w., piece35.000,00
3.M-1Rydułtowy, os. Orłowiec 66/1232,55 m2I piętro, z.w., piece38.000,00
4.M-2Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 23/638,90 m2I piętro, z.w., c.o., c.w.u.32.209,00
5.M-1Rydułtowy, ul. Obywatelska 50/1120,00 m2II piętro, z.w., c.o., c.w.u. (bez łazienki)16.100,00
6.M-2Rydułtowy, ul. Obywatelska 50/463,20 m2parter, z.w., c.o., c.w.u.66.500,00
7.M-3Niewiadom, G. Morcinka 45/3644,20 m2IV piętro, z.w., c.o.55.200,00
8.M-3Niewiadom, G. Morcinka 45/3037,99 m2II piętro, z.w., c.o.49.700,00
9.M-3Niewiadom, G. Morcinka 43/4042,82 m2IV piętro, z.w., c.o.52.000,00
10.M-3Pszów, ul. Juranda 8/2248,55 m2II piętro, z.w., c.o., c.w.u.42.000,00
11.M-2Pszów, ul. Juranda 11/A/834,10 m2II piętro, z.w., c.o., c.w.u.45.600,00
12.M-3Pszów, ul. Jagiełły 5/A/147,89 m2parter, z.w., c.o., c.w.u.51.600,00
13.M-1Pszów, ul. Juranda 13/A/828,39 m2II piętro, z.w., c.o., c.w.u.36.400,00
14.M-4Pszów, ul. K. Miarki 22/1103,13 m2parter, z.w., piece100.000,00
15.M-2Pszów, os. T. Kościuszki 117/833,67 m2II piętro, z.w., c.o., c.w.u., gaz36.400,00
16.M-4Pszów, os. T. Kościuszki 3/B/160,74 m2parter, z.w., c.o., c.w.u., gaz83.000,00
17.M-2Pszów, ul. Traugutta 35/530,97 m2I piętro, z.w., c.o., c.w.u., (bez łazienki)36.600,00
19.M-1Olza, ul. Dworcowa 96/1617,02 m2I piętro, z.w., piece17.000,00
20.M-3Olza, ul. Dworcowa 98/753,70 m2parter, z.w., piece58.000,00

Przetarg odbędzie się w dniu 05.11.2013r. (wtorek) o godz. 9:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” w Rydułtowach przy ul. A. Mickiewicza 21 - sala konferencyjna.
Wszystkie z podanych wyżej mieszkań można oglądać w dniach 31.10.2013r. oraz 04.11.2013r. w godzinach od 13.00 - 14.30.

więcej o przetarguPrzetarg - lokale użytkowe.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach
przy ul. Adama Mickiewicza 21
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na najem lokali użytkowych:


Rydułtowy, os. Orłowiec 65 A pow. użytkowa 38,47 m2.
Rydułtowy, os. Orłowiec 69 H pow. użytkowa 16,54 m2.
Rydułtowy, os. Orłowiec 75 C pow. użytkowa 16,84 m2.
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 325,55 m2.
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 124,10 m2.
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 480,30m2 .
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 415,84 m2.
Rydułtowy, ul. Obywatelska 50 pow. użytkowa 76,28 m2.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.10.2013r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" w Rydułtowach przy ul. Adama Mickiewicza 21 - sala konferencyjna.

więcej o przetarguPrzetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach przy ul. Mickiewicza 21
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa własności do następujących lokali mieszkalnych:

Lp.Lokal typuAdresPow. użytkowaStandardCena
1.M-3Rydułtowy, os. Orłowiec 66/1756,61 m2parter, z.w., piece48.000,00
2.M-1Rydułtowy, os. Orłowiec 66/1532,55 m2II piętro, z.w., piece35.000,00
3.M-1Rydułtowy, os. Orłowiec 66/1232,55 m2I piętro, z.w., piece38.000,00
4.M-2Rydułtowy,ul.Raciborska 377/332,75 m2parter, z.w., c.o., c.w.u.44.100,00
5.M-2Rydułtowy,ul.A.Mickiewicza 23/638,90 m2I piętro, z.w., c.o., c.w.u.37.577,00
6.M-1Rydułtowy,ul. Obywatelska 50/1120,00 m2II piętro, z.w., c.o., c.w.u.(bez łazienki)18.400,00
7.M-2Rydułtowy,ul. Obywatelska 50/463,20 m2parter, z.w., c.o., c.w.u.76.000,00
8.M-3Niewiadom,os. G. Morcinka 45/3644,20 m2IV piętro, z.w., c.o.69.000,00
9.M-3Niewiadom,os. G. Morcinka 45/3037,99 m2II piętro, z.w., c.o.56.800,00
10.M-3Niewiadom,os. G. Morcinka 43/4042,82 m2IV piętro, z.w., c.o.65.000,00
11.M-3Niewiadom,os. G. Morcinka 25/1037,99 m2I piętro, z.w., c.o.49.120,00
12.M-3Pszów,ul. Juranda 8/2248,55 m2II piętro, z.w., c.o., c.w.u.49.000,00
13.M-2Pszów,ul. Juranda 11/A/834,10 m2II piętro, z.w., c.o., c.w.u.57.000,00
14.M-3Pszów,ul. Jagiełły 5/A/147,89 m2parter, z.w., c.o., c.w.u.60.200,00
15.M-1Pszów,ul. Juranda 13/A/828,39 m2II piętro, z.w., c.o., c.w.u.41.600,00
16.M-4Pszów, ul. K. Miarki 22/1103,13 m2parter, z.w., piece100.000,00
17.M-2Pszów, os. T. Kościuszki 117/833,67 m2II piętro, z.w., c.o., c.w.u., gaz41.600,00
18.M-4Pszów, os. T. Kościuszki 3/B/160,74 m2parter, z.w., c.o., c.w.u., gaz83.000,00
19.M-2Pszów, ul. Traugutta 35/530,97 m2I piętro, z.w., c.o., c.w.u., (bez łazienki)36.600,00
20.M-3Olza, ul. Dworcowa 96/754,50 m2parter, z.w., piece23.280,00
21.M-3Olza, ul. Dworcowa 96/855,00 m2parter, z.w., piece23.460,00
22.M-2Olza, ul. Dworcowa 90/333,90 m2parter, z.w., piece37.000,00
23.M-1Olza, ul. Dworcowa 96/1617,02 m2I piętro, z.w., piece17.000,00
24.M-3Olza, ul. Dworcowa 98/753,70 m2parter, z.w., piece58.000,00


Przetarg odbędzie się w dniu 9.10.2013r. (środa) o godz. 9:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” w Rydułtowach przy ul. A. Mickiewicza 21 - sala konferencyjna.
Wszystkie z podanych wyżej mieszkań można oglądać w dniach 04.10.2013r. oraz 07.10.2013r. w godzinach od 13.00 - 14.30.

więcej o przetarguUwaga na oszustów !!!


Informujemy, że w ostatnich dniach pojawiły się na osiedlach osoby podszywające się pod pracowników Spółdzielni, które pod pretekstem remontu próbują wyłudzić pieniądze. Pracownicy Spółdzielni legitymują się identyfikatorem oraz posiadają oryginalne, opieczętowane zlecenie na każdą wykonywaną usługę..

Pakiet kanałów cyfrowych w telewizji kablowej UPC


Informujemy Państwa, że operator sieci kablowej UPC wprowadził dla abonentów Pakietu Minimalnego niekodowane programy telewizji cyfrowej.

Wykaz kanałów cyfrowych - UPC
Cała treśc pisma - UPCSzanowni mieszkańcy .

Informujemy iż, z dniem 1 sierpnia 2013 r. ulegają zmianie numery telefonów Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec", Administracji "Rydułtowy" oraz Administracji "Pszów".
Aktualne numery telefonów:

Zarząd SM "Orłowiec" (ul. A. Mickiewicza 21) - 32 4173038, 32 4197206,32 4194295, 32 4188056.
FAX: 32 4511220

Administracja Rydułtowy (os. Orłowiec 65c) - 32 4103251
Administracja Pszów (os. Kościuszki 38) - 32 4513280

Telefon Awaryjny – 509216279, 32 4193094 (po sygnale czekać na dalsze automatyczne łączenie z nr 509216279)Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa "ORŁOWIEC" w Rydułtowach ogłasza przetarg w formie zbierania ofert pisemnych na najem garażu w Pszowie na os. T. Kościuszki oznaczonego nr 9 w segmencie B o pow. użytkowej 21,13 m2.

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie SM "ORŁOWIEC" pok. nr 13 (sekretariat) lub w Administracji Pszów do dnia 08.08.2013 r. Stawka wywoławcza najmu garażu wynosi 2,50 zł/m2 netto.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić opłatę manipulacyjną w wysokości 86,10 zł brutto na konto nr 44 1050 1403 1000 0004 0076 0849 do dnia 08.08.2013 r. Wpłata opłaty manipulacyjnej jest warunkiem dopuszczenia do przetargu i nie podlega zwrotowi po zakończeniu.

Spółdzielni przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę.

Pomieszczenie garażowe będące przedmiotem przetargu można obejrzeć w dniu 01.08.2013 r. w godz. od 10.00 - 14.00 po uprzednim zgłoszeniu chęci obejrzenia na administracji Pszów (telefon 32 729 19 60).

Wszelkie informacje dotyczące składania wniosku można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 2, na administracji Pszów lub telefonicznie 32 417-30-38, 32 418-80-56 wew. 101.Przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach przy ul. Mickiewicza 21
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa własności do następujących lokali mieszkalnych:

Typ AdresPow.StandardCena wywoł.
M-3Rydułtowy, ul.Ligonia 10/1936,13 m2IV piętro, z.w., c.o., c.w.u.45.500,00
M-3Rydułtowy, os.Orłowiec 66/1756,61 m2parter, z.w., piece48.000,00
M-2Rydułtowy, Raciborska 377/332,75 m2parter, z.w., c.o., c.w.u.50.400,00
M-2Rydułtowy, A.Mickiewicza 23/638,90 m2I piętro, z.w., c.o., c.w.u.42.946,00
M-1Rydułtowy, Obywatelska 50/1120,00 m2II piętro, z.w., c.o., c.w.u.(bez łazienki)23.000,00
M-2Rydułtowy, Obywatelska 50/463,20 m2parter, z.w., c.o., c.w.u.95.000,00
M-3Niewiadom, G.Morcinka 37/3837,99 m2IV piętro, z.w., c.o.51.760,00
M-3Niewiadom, G.Morcinka 45/3037,99 m2II piętro, z.w., c.o.71.000,00
M-3Niewiadom, G.Morcinka 25/1347,32 m2III piętro, z.w., c.o.71.700,00
M-3Niewiadom, G.Morcinka 25/1037,99 m2II piętro, z.w., c.o.61.400,00
M-3Niewiadom, G.Morcinka 43/4042,82 m2IV piętro, z.w., c.o.65.000,00
M-3Niewiadom, G.Morcinka 45/3644,20 m2III piętro, z.w., c.o.69.000,00
M-3Pszów, ul. Juranda 8/2248,55 m2II piętro, z.w., c.o., c.w.u.56.000,00
M-1Pszów, ul.Juranda 13/A/828,39 m2II piętro, z.w., c.o., c.w.u.52.000,00
M-4Pszów, ul. K. Miarki 24/2102,58 m2I piętro, z.w., piece55.471,00
M-3Pszów,ul.Jagiełły 5/A/147,89 m2parter, z.w., c.o., c.w.u.68.800,00
M-2Pszów, T. Kościuszki 10/141,81 m2parter, z.w., c.o., c.w.u., gaz52.000,00
M-2Pszów, T. Kościuszki 117/833,67 m2II piętro, z.w., c.o., c.w.u., gaz52.000,00
M-1Pszów, ul. Juranda 11/A/834,10 m2II piętro, z.w., c.o., c.w.u.57.000,00
M-1Pszów, ul. Wolczyka 1/731,39 m2III piętro, z.w., c.o., gaz36.600,00
M-3Olza, ul. Dworcowa 96/754,50 m2parter, z.w., piece23.280,00
M-3Olza, ul. Dworcowa 96/855,00 m2parter, z.w., piece23.460,00


Przetarg odbędzie się w dniu 31.07.2013r. (środa) o godz. 9:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” w Rydułtowach przy ul. A. Mickiewicza 21 - sala konferencyjna.
Wszystkie z podanych wyżej mieszkań można oglądać w dniach 29.07.2013r. oraz 30.07.2013r. w godzinach od 13.00 - 14.30.

więcej o przetarguPrzetarg - lokale użytkowe.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach
przy ul. Adama Mickiewicza 21
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na najem lokali użytkowych:


Rydułtowy, os. Orłowiec 55 H pow. użytkowa 33,54 m2.
Rydułtowy, os. Orłowiec 65 A pow. użytkowa 38,47 m2.
Rydułtowy, os. Orłowiec 79 A pow. użytkowa 21,31 m2.
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 325,55 m2.
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 124,10 m2.
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 480,30m2 .
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 415,84 m2.
Rydułtowy, ul. Obywatelska 50 pow. użytkowa 76,28 m2.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.07.2013r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" w Rydułtowach przy ul. Adama Mickiewicza 21 - sala konferencyjna.

więcej o przetarguHarmonogram odbioru odpadów komunalnychRydułtowy
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram zbiórek odpadów budowlanych, zielonych oraz baterii i akumulatorówPszów
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz biodegradowalnych
Harmonogram odbioru odpadów wilekogabarytowych oraz żużytego sprzętu elektronicznego


Olza
Harmonogram odbioru odpadów
Dotyczy: nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Od dnia 1 lipca 2013 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Rydułtowy będzie świadczyła Spółka "Naprzód". Zgodnie z założeniami harmonogram odbioru odpadów komunalnych zostanie Państwu przekazany przez przedsiębiorcę do dnia 30 czerwca 2013 r. W załączniku do niniejszego pisma przekazuję informację dotyczącą terminów i miejsc lokalizacji okresowych zbiórek następujących grup odpadów: budowlanych i rozbiórkowych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów zielonych. Harmonogramy odbioru odpadów są zmieszczone na stronie internetowej miasta w zakładce WAŻNE.
Jednocześnie informuję, że na terenie miasta działać będzie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Raciborskiej 150 prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej. W punkcie będzie można oddać następujące grupy odpadów komunalnych: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Przedmiotowy punkt czynny będzie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00.
Odpady wielkogabarytowe zgodnie z Państwa sugestiami po przeprowadzonych rozmowach z przedsiębiorcą będą odbierane bezpośrednio z placyków gospodarczych. Jednocześnie zawiadamiam, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Stanu Cywilnego z siedzibą przy ul. Raciborskiej 369 w Rydułtowach zamieszczono informację o konieczności zgłaszania w administracji osiedlowej zmian liczby osób zamieszkujących lokale mieszkalne.
Zapraszam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych na naszej stronie internetowej pod adresem www.rydultowy.pl w zakładce Ochrona Środowiska/Gospodarka Odpadami Komunalnymi/Nowe zasady gospodarowania odpadami.

Rydułtowy
Harmonogram odbioru odpadów w Rydułtowach

Harmonogram zbiórek odpadów budowlanych, zielonych oraz baterii i akumulatorów

Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków 2013 r.Uzupełniony porządek obrad poszczególnych częsci Walnego Zgromadzenia Członków 2013 r.Walne Zgromadzenie Członków SM "Orłowiec"

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" na podstawie art. 83 ust.2 "Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych" oraz § 77 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" zawiadamia, że zwołuje Walne Zgromadzenie Członków.

Poszczególne części Walnego Zgromadzenia odbędą się:

1. W Rydułtowach w Rydułtowskim Centrum Kultury przy ulicy Strzelców Bytomskich 9a w dniu 25.06.2013 r. o godz. 16.00
- dla członków zamieszkałych na terenie gmin: Rydułtowy, Rybnik i Gaszowice,

2. W Pszowie w Miejskim Ośrodku Kultury przy ulicy Traugutta 1 w dniu 26.06.2013 r. o godz. 16.00
- dla członków zamieszkałych na terenie gminy Pszów.

3. W Racibórzu w Szkole Podstawowej Nr 18 przy ulicy Ocickiej 52 w dniu 27.06.2013 r. o godz. 16.00
- dla członków zamieszkałych na terenie gmin: Racibórz i Gorzyce


Porządek obrad poszczególnych częsci Walnego ZgromadzeniaPrzetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach przy ul. Mickiewicza 21
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa własności do następujących lokali mieszkalnych:

Typ AdresPow.StandardCena wywoł.
M-3Rydułtowy, ul.Ligonia 10/1936,13 m2IV piętro, z.w., c.o., c.w.u.52.000,00
M-3Rydułtowy, os. Orłowiec 83/1748,32 m2III piętro, z.w., c.o., c.w.u., gaz66.320,00
M-3Rydułtowy, os. Orłowiec 54/1736,53 m2II piętro, z.w., c.o., c.w.u., gaz59.680,00
M-2Rydułtowy, Raciborska 377/332,75 m2parter, z.w., c.o., c.w.u.63.000,00
M-2Rydułtowy, A.Mickiewicza 23/638,90 m2I piętro, z.w., c.o., c.w.u.53.682,00
M-1Rydułtowy, Obywatelska 50/1120,00 m2II piętro, z.w., c.o., c.w.u.23.000,00
M-2Rydułtowy, Obywatelska 50/463,20 m2parter, z.w., c.o., c.w.u.95.000,00
M-3Niewiadom, G.Morcinka 37/3837,99 m2IV piętro, z.w., c.o.64.700,00
M-3Niewiadom, G.Morcinka 45/3037,99 m2II piętro, z.w., c.o.71.000,00
M-3Niewiadom,G. Morcinka 25/1347,32 m2III piętro, z.w., c.o.71.700,00
M-3Niewiadom, G.Morcinka 25/1037,99 m2I piętro, z.w., c.o.61.400,00
M-2Pszów, ul. Juranda 7/B/536,28 m2I piętro, z.w., c.o., c.w.u.40.000,00
M-2Pszów, ul. Juranda 11/B/233,75 m2parter, z.w., c.o., c.w.u.38.500,00
M-3Pszów, ul. Juranda 8/2248,55 m2II piętro, z.w., c.o., c.w.u.70.000,00
M-1Pszów, ul. Juranda 13/A/828,39 m2II piętro, z.w., c.o., c.w.u.52.000,00
M-4Pszów, ul. K. Miarki 24/2102,58 m2I piętro, z.w., piece64.716,00
M-3Pszów,ul. Jagiełły 5/A/147,89 m2parter, z.w., c.o., c.w.u.86.000,00
M-2Pszów, T. Kościuszki 10/141,81 m2parter, z.w., c.o., c.w.u., gaz65.000,00
M-2Pszów, T. Kościuszki 117/833,67 m2II piętro, z.w., c.o., c.w.u., gaz52.000,00
M-3Olza, ul. Dworcowa 96/754,50 m2parter, z.w., piece23.280,00


Przetarg odbędzie się w dniu 10.05.2013r. (piątek) o godz. 9:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” w Rydułtowach przy ul. A. Mickiewicza 21 - sala konferencyjna.
Wszystkie z podanych wyżej mieszkań można oglądać w dniach 6.05.2013r. oraz 8.05.2013r. w godzinach od 13.00 - 14.30.

więcej o przetarguPrzetarg - lokale użytkowe.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach
przy ul. Adama Mickiewicza 21
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na najem lokali użytkowych:


Rydułtowy, os. Orłowiec 55 H pow. użytkowa 33,54 m2.
Rydułtowy, os. Orłowiec 65 A pow. użytkowa 38,47 m2.
Rydułtowy, os. Orłowiec 69 I pow. użytkowa 21,37 m2.
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 325,55 m2.
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 124,10 m2.
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 480,30m2 .
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 415,84 m2.
Rydułtowy, ul. Obywatelska 50/II pow. użytkowa 76,28 m2.
Racibórz, ul. Katowicka 12 pow. użytkowa 21,17 m2.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.04.2013r. o godz. 9.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" w Rydułtowach przy ul. Adama Mickiewicza 21 - sala konferencyjna.

więcej o przetarguUWAGA!! NOWE KSIĄŻECZKI, NOWE KONTA!!

Otrzymaliście Państwo nowe książeczki opłat czynszowych z indywidualnymi numerami kont co pozwoli nam na szybkie ewidencjonowanie Państwa wpłat oraz uniknięcie ewentualnych pomyłek podczas księgowania. Przypominamy, iż książeczki te są przypisane tylko do jednego adresu, rodzaju opłaty (oddzielnie opłaty czynszowe za mieszkanie oraz opłaty za dzierżawę terenu czy garażu).

W związku z napływającymi sygnałami od mieszkańców Pszowa o wysokiej prowizji od wpłat na nowe konta pobieranej przez oddział PKO w Pszowie informujemy, że można dokonywać wpłat w Punkcie Kasowym Banku Spółdzielczego Jastrzębie Zdrój, który mieści się w Pszowie przy ul. Pszowskiej 530 ( obok Urzędu Miasta). Wysokość prowizji od wpłat do 500 zł. to 1,00 zł. powyżej 2,50 zł.Oświadczenie o ilości zameldowanych osób

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku(Dz.U z 2012 poz. 391 z późniejszymi zmianami) obowiązkiem Zarządcy jest składanie deklaracji "o wysokości opłat odpadami komunalnymi" do Miast i Gmin. W związku z czym, prosimy Państwa o wypełnienie oświadczenia w celu zweryfikowania ilości osób zameldowanych, a zamieszkałych. W przypadku rozbieżności pomiędzy liczbą osób zamieszkałych, a liczbą osób zameldowanych właściciel mieszkania powinien dołączyć:

1. pisemne wyjaśnienie rozbieżności,
2. dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie innej gminy lub kraju,
3. zaświadczenie z uczelni o uczęszczaniu na studia stacjonarne,
4. zaświadczenie potwierdzające pobyt w placówkach zamkniętych,
5. odpisy dokumentów składanych do urzędów ,z których wynika fakt, zamieszkania w innym miejscu niż zameldowanie,
6. umowa najmu lokalu na terenie innej gminy,
7. dokumenty potwierdzające zatrudnienie poza granicami kraju.

Każdą zmianę dotyczącą zwiększenia bądź zmniejszenia ilości zamieszkałych osób ,prosimy niezwłocznie w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany, o powiadomienie Spółdzielni bądź odpowiedniej Administracji w celu złożenia nowego oświadczenia o ilości osób.

Oświadczenie prosimy dostarczyć do właściwych Administracji lub do siedziby Zarządu SM "Orłowiec".

Chcemy zwrócić uwagę ,że oświadczenie składa się pod rygorem Art.233 §1 i §2 Kodeksu Karnego , który brzmi:
1. Kto ,składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie,działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
OświadczenieDotyczy: przetargu nieograniczonego:"Wykonanie daszków nad balkonami parterów budynków mieszkalnych wielorodzinnych w segmentach os. Orłowiec nr 65-67 i 75-79 w Rydułtowach."

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach informuje, że w wyniku w/w przetargu do wykonania zadania została wybrana firma:

W&H Sp. z o.o., ul. Kościuszki 36, 44-351 Turza Śl.

Cena wykonania przedmiotu zamówienia: 53 895,23 zł. brutto.

Słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia trzy grosze.Dotyczy podzielników ciepła.

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" informuje, że zgodnie "Regulaminem Rozliczania Energii Cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody", zabudowa podzielników ciepła centralnego ogrzewania może nastąpić na wniosek 50% właścicieli, najemców mieszkań nieruchomości rozliczanej z jednego układu pomiarowego obsługującego dany budynek.
Przedstawieniem woli mieszkańców jest złożenie wniosku z listą 50% podpisów, co pozwoli na przystąpienie do dalszego etapu montażu podzielników ciepła, tak aby przyszły sezon grzewczy móc rozliczać wg podzielników.
Wniosek wraz z listą chętnych można złożyć w właściwych Administracjach lub w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ul. Adama Mickiewicza 21 do końca kwietnia 2013 r.

Regulamin do wglądu w Administracjach oraz tutaj kliknij.Przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach
przy ul. Adama Mickiewicza 21
zaprasza do przetargu nieograniczonego na:

"Wykonanie daszków nad balkonami parterów budynków mieszkalnych wielorodzinnych w segmentach os. Orłowiec nr 65-69 i nr 75-79 w Rydułtowach"

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 100,00 zł brutto w siedzibie spółdzielni (do odbioru - pokój nr 5)

Termin składania ofert: do dnia 22.03.2013 godz. 10:00
w siedzibie spółdzielni, adres jw.- pokój nr 13
Termin realizacji zamówienia:
etap I - do dnia 10.06.2013 roku,
etap II - do dnia 31.05.2014 roku.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny
Ogłoszenie o przetarguPrzerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej.

W związku z koniecznością przeprowadzenia dezynfekcji przez Ciepłownię "Rydułtowy" instalacji ciepłej wody użytkowej w celu zapobiegania rozwijaniu się bakterii z rodzaju Legionelli informujemy, że w dniach 4 i 5 marca 2013 r. nastąpi przerwa w dostawie c.w.u. w godzinach od 7.00 do 13.00 w celu podgrzania wody w zasobnikach c.w.u. do temperatury 70oC. Zaistnieje wtedy możliwość przeprowadzenia dezynfekcji instalacji ciepłej wody użytkowej u odbiorców.Przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach przy ul. Mickiewicza 21
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa własności do następujących lokali mieszkalnych:

Typ AdresPow.StandardCena wywoł.
M-3Rydułtowy, ul. Ligonia 10/19 36,13 m2 IV piętro, z.w., c.o., c.w.u.65 000,00 zł.
M-3Rydułtowy, Orłowiec 83/17 48,32 m2 III piętro, z.w., c.o., c.w.u., gaz82 900,00 zł.
M-2Rydułtowy, Raciborska 377/3 32,75 m2 parter, z.w., c.o., c.w.u.,63 000,00 zł.
M-3Niewiadom, G.Morcinka 37/3837,99 m2 IV piętro, z.w., c.o.,64 700,00 zł.
M-2 Pszów, ul. Juranda 7B/5 36,28 m2I piętro, z.w., c.o., c.w.u. 50 000,00 zł.
M-2 Pszów, ul. Juranda 11B/2 33,75 m2parter, z.w., c.o., c.w.u.44 000,00 zł.
M-3 Pszów, ul. Juranda 8/22 48,55 m2II piętro, z.w., c.o., c.w.u.70 000,00 zł.
M-4Pszów, ul. K. Miarki 24/2 102,58 m2I piętro, z.w., piece73 962,00 zł.
M-2 Pszów, ul. Jagiełły 5A/1 47,89 m2parter, z.w., c.o., c.w.u.86 000,00 zł.
M-2 Pszów, os. T. Kościuszki 10/1 41,81 m2parter, z.w., c.o., c.w.u., gaz65 000,00 zł.
M-3Olza, ul. Dworcowa 96/7 54,50 m2 parter, z.w., piece.23 280,00 zł.
M-2Olza, ul. Dworcowa 96/12 21,00 m2 parter, z.w., piece.15 600,00 zł.

Wszystkie z podanych wyżej mieszkań można oglądać w dniu 22.02.2013r. oraz 25.02.2013r. w godzinach od 13.00 - 14.30.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.02.2013r. o godz. 9.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" w Rydułtowach przy ul. Mickiewicza 21 - sala konferencyjna.

  więcej o przetarguOdpowiedź Ciepłowni "Rydułtowy" dot. zwrotu nienależnie pobranych kwot.

Prezentujemy Państwu odpowiedź Ciepłowni "Rydułtowy" na nasze pismo dotyczące zwrotu pobranych opłat za wodę.

treść pismaSpotkania z Mikołajem 6.12.2012 r.Więcej zdjęć ze spotkaniaDotyczy: ustalenia tematu i terminu spotkania z przedstawicielami CR.

W dniu 04.12.2012r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" wystosował pismo do Ciepłowni "Rydułtowy" w celu ustalenia terminu spotkania, na którym omawiane mają być sprawy zmniejszenia strat ciepła w stacjach, jak również na instalacji wewnętrznej oraz regulacji i rozdziału ciepła na poszczególne budynki.

treść pismaWezwanie do zwrotu nienależnie pobranych kwot przez CR.

W związku z brakiem cech legalizacyjnych na urządzeniach pomiarowych, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" wzywa Ciepłownię "Rydułtowy" do zwrotu nienależnie pobranych kwot, wykazanych przez w/w urządzenia.

treść powiadomieniaZawiadomienie do prokuratury.

W związku z bezprawnym wystawianiem faktur przez Ciepłownię "Rydułtowy" , na podstawie nielegalizownych urządzeń pomiarowych (liczników ciepłej wody, centralnego ogrzewania i wodomierzy głównych), Zarząd Spóldzielni Mieszkaniowej zmuszony został powiadomić Prokuraturę Rejonową w Wodzisławiu Śląskim, o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 256§1 KK.

treść powiadomieniaPrezentujemy Państwu kilka zdjęć stanu w jakim są węzły cieplne.Dotyczy legalizacji urządzeń pomiarowych.

W związku ze stwierdzeniem braku na kilkudziesięciu ciepłomierzach i wodomierzach cech legalizacyjnych Zarząd Spółdzielni zdecydował się powiadomić Okręgowy Urząd Miar.

treść powiadomieniaZAPROSZENIE

Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" przeprasza wszystkich mieszkańców, którzy poświęcili swój czas przybywając na spotkanie do Biblioteki Publicznej w Rydułtowach, które nie odbyło się z przyczyn technicznych (zbyt mała sala). W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców sprawą ciepła, Prezes Zarządu zaprasza na kolejne spotkanie, które odbędzie się w dniu 29.11.2012r. (czwartek) o godz. 18:00 w Rydułtowskim Centrum Kultury "FENIKS" przy ul. Strzelców Bytomskich 9a.Przekształcenia mieszkań.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" zawiadamia, iż istnieje możliwość przekształcenia mieszkań lokatorskich na odrębną własność bez żadnych ograniczeń czasowych.
Przekształcenia na obowiązujących warunkach mogą dokonywać również najemcy zakładowi lub ich następcy prawni do 22.02.2013r. pod warunkiem uprzedniego wstąpienia w poczet członków Spółdzielni.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z referatem członkowskim pokój nr 6, tel. 32 7398310-312 wew.105 lub 112.Dokumenty online


Zapraszamy wszystkich członków naszej spółdzielni, zainteresowanych dostępem do publikowanych protokołów obrad Rady Nadzorczej oraz innych dokumentów do naszych administracji lub referatu członkowskiego w siedzibie Zarządu, celem wypełnienia formularza rejestracyjnego.

Wymagane:

Aktualny adres e-mail
Dowód osobisty lub inny dokument z zdjęciem potwierdzający tożsamość członka.Spotkanie z Burmistrzem oraz Radnymi Miasta Rydułtowy.

Informujemy że 13 listopada 2012 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół przy ulicy Raciborskiej 270 w Rydułtowach, odbędzie się spotkanie Radnych Rady Miasta Rydułtowy reprezentujących Okreg Wyborczy nr 1 z mieszkańcami Rydułtów, zamieszkującymi teren tego okręgu. W spotkaniu weźmie udział Burmistrz Miasta Rydułtowy - Pani Kornelia Newy.OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" w Rydułtowach informuje Mieszkańców, że w dniu 5 września 2012 r. nawiązał współpracę z firmą windykacyjną "DEPTOR-WINDYKACJE" z siedzibą w Rybniku. Pracownicy firmy rozpoczęli pracę w terenie poprzez nawiązanie bezpośredniego kontaktu z lokatorami, którzy z różnych przyczyn zalegają z opłatami czynszowymi. Prosimy Mieszkańców o przyjęcie w swoich domach pracowników firmy, służyć oni będą Państwu fachową pomocą i poradą w rozwiązywaniu problemów z płatnościami czynszu.

Zmiana cen i stawek za ciepło - dotyczy Administracji "Rydułtowy".

W dniu 18.09.2012 otrzymaliśmy z Ciepłowni "Rydułtowy" pismo zawiadamiające iż z dniem 1 pażdziernika 2012 r. ulegają zmianie ceny i stawki opłat za ciepło.

więcejPrzetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach
przy ul. Adama Mickiewicza 21
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na:

- prawo wieczystego użytkowania działki położonej w Pszowie przy ul. Kusocińskiego nr 15, woj.śląskie, powiat wodzisławski, jednostka ewidencyjna Pszów (241501_1) obręb ewidencyjny Pszowskie Doły (0002), działka ewidencyjna nr 2348/248 o łącznej powierzchni 2683 m2 wraz z prawem własności budynku mieszkalnego.

- prawo wieczystego użytkowania działki położonej w Olzie przy ul. Dworcowej, woj.śląskie, powiat wodzisławski, obręb ewidencyjny Olza km.1, działka ewidencyjna nr 1157/4 o łącznej powierzchni 4620 m2 wraz z prawem własności budynku gospodarczego.

- prawo wieczystego użytkowania działki położonej w Olzie przy ul. Dworcowej, woj.śląskie, powiat wodzisławski, obręb ewidencyjny Olza km.1, działka ewidencyjna nr 1158/4 o łącznej powierzchni 3173 m2.

więcej o przetargachDotyczy mieszkańców korzystających z funkcji "polecenie zapłaty" do uiszczania opłat czynszowych.

Z powodu awarii systemu w m-cu sierpniu br. nie zostały zrealizowane polecenia zapłaty. Osobom które korzystają z takiej formy płatności opłaty czynszowe za miesiąc VIII zostaną potrącone w m-cu wrześniu. W związku z powyższym prosimy o zabezpieczenie odpowiednich środków (opłaty czynszowe za m-c VIII i IX) na koncie.
Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.Dotyczy mieszkańców ADM Rydułtowy .

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach informuje, że 13.08.2012 r (poniedziałek). nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej na osiedlach: Orłowiec, Ligonia, ulicach: Mickiewicza, Raciborska, Of. Terroru, Obywatelska, Tetmajera. Przerwa spowodowana jest pracami remontowymi prowadzonymi przez Ciepłownię Rydułtowy. Za spowodowane utrudnienia serdecznie przepraszamy.Dotyczy przetargu: "Wykonanie wymiany pokrycia dachu w Rydułtowach os.Orłowiec nr 68"

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach informuje, że w wyniku w/w przetargu do wykonania zadania została wybrana firma:
"BUDEXIM" Sp.z o.o., 44-203 Rybnik, ul. Brzezińska 8a

Cena wykonania przedmiotu zamówienia:
134 801,69 zł (brutto).
(słownie: stotrzydzieściczterytysiąceosiemsetjeden złotych 69/100 brutto)Walne Zgromadzenie Członków SM "Orłowiec"

Zgodnie z § 86 Statutu Naszej Spółdzielni zostały w dniach 18, 19, 20 czerwca przeprowadzone wybory w wyniku, których wybrano nową Radę Nadzorczą na kadencję 2012-2015 !

O miejsce w 9 osobowej Radzie Nadzorczej ubiegało się 27 członków naszej Spółdzielni m. in. członkowie dotychczasowej Rady Nadzorczej kadencji 2009-2012.

Jedyną osobą, która zrezygnowała z reelekcji był pan Ryszard Wawrzyńczak. Nie każdy jednak mógł zostać członkiem Rady Nadzorczej. Według § 86 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "ORŁOWIEC" ustalono następujący podział mandatów w składzie Rady Nadzorczej :

1 mandat - gminy Racibórz i Gorzyce ;
4 mandaty - gmina Pszów ;
4 mandaty - gminy Rydułtowy, Rybnik i Gaszowice.

Zanim mieszkańcy zaczęli oddawać swoje głosy każdy z ubiegających sie o mandat miał możliwość zaprezentowania swojej osoby, przedstawienia się i powiedzenia paru słów o sobie. Głosowanie było tajne. Każdy z przybyłych członków na podstawie dokumentu tożsamości oraz mandatu otrzymał od Komisji Wyborczych kartę do głosowania z nazwiskami 27 osób, które ubiegały się o wejście w szeregi Rady Nadzorczej. Komisje Wyborcze wyjaśniły głosującym w jaki sposób mają oddać głos aby ten był uznany jako ważny. Łącznie podczas 3 części Walnego Zgromadzenia Członków wydano przez Komisje Wyborcze 428 kart do głosowania. Komisje po podliczeniu wszystkich oddanych głosów stwierdziły, że głosów ważnych, które liczyć się będa w ogólnym podsumowaniu zostało oddanych 389. Niestety łącznie na wszystkich 3 częściach WZCz. 39 osób niepoprawnie wypełniło karty wyborcze co spowodowało, że nie można ich było brać pod uwagę w ogólnym rozrachunku.

Chcielibyśmy przedstawić Państwu ogólne podsumowanie wyników wyborów do Rady Nadzorczej kadencji 2012-2015 w rozbiciu na poszczególne administracje naszej Spółdzielni :

Administracja Rydułtowy (4 mandaty) :
Bober Dariusz 89 głosów
Brachman Tadeusz 194 głosy
Fiedor Janina 210 głosów
Hajduk Henryk 138 głosów
Jakubczyk Mirosław 40 głosów
Kaczmarski Czesław 184 głosy
Kopertowski Jerzy 180 głosów
Kura Janina 66 głosów
Majewski Zbigniew 36 głosów
Murański Zygmunt 96 głosów
Otawa Jolanta 67 głosów
Sarnowski Izydor 60 głosów
Skrzypczak Janusz 12 głosów
Tomanek Antoni 64 głosy
Zając Halina 70 głosów

Administracja Pszów ( 4 mandaty ) :
Górecka Mirosława 253 głosy
Jochem Jonatan 47 głosów
Kasprowicz Jan 102 głosy
Krzystała Czesław 250 głosów
Kucharczyk Robert 94 głosy
Marchlewski Stanisław 96 głosów
Mazur Piotr 84 głosy
Peczka Dariusz 70 głosów
Seidel Antoni 237 głosów
Zając Leszek 223 głosy

Administracja Racibórz ( 1 mandat) :
Horczyk - Kuraś Wanda 253 głosy
Jarzębski Roman 109 głosów

Zgodnie z Statutem naszej Spółdzielni § 91 pkt. 2 - Prezes Zarządu Mariusz Ganita zwołał w dniu 28.06.2012r. pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji, na którym ukonstytuowało się również:

Prezydium Rady Nadzorczej w następującym składzie:

1. Przewodniczący RN Seidel Antoni
2. Z-ca przewodniczącego RN Kaczmarski Czesław
3. Sekretarz RN Górecka Mirosława
4.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Horczyk - Kuraś Wanda
5. Przewodniczący Komisji Gospodarczej Kopertowski Jerzy
6. Członek Fiedor Janina
7. Członek Brachman Tadeusz
8. Członek Krzystała Czesław
9. Członek Zając Leszek


Protokół Skrótacyjny z WZCz 2012 r.
Protokół Wyborczy z Wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję 2012-2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: "UBEZPIECZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO (BUDYNKI,BUDOWLE) OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH ORAZ UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ"


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach informuje, iż w wyniku w/w przetargu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę, ofertę nr 2

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 40-203 Katowice, Al. Roździeńskiego 58


Dotyczy: przetargu nieograniczonego: "Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Rydułtowach, osiedle Orłowiec 32,33, 34,35,36, 40,41,42, 47,48,49"


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach informuje, iż w wyniku w/w przetargu do wykonania zadania została wybrana firma:

"BUDEX" Łukasz Bury, ul. Kordeckiego 53a, 44-280 Rydułtowy

Cena wykonania przedmiotu zamówienia: 115 992,00 zł brutto(słownie: stopiętnaście tysięcy dziewięćset dziewiędziesiątdwa złote brutto).Pomiary elektryczne

Informujemy, że zgodnie z wymogami art. 62 Prawa Budowlanego dokonywane są pomiary instalacji elektrycznej na osiedlu Kościuszki w Pszowie, na osiedlu Orłowiec w Rydułtowach, na ul. Katowickiej i Mysłowickiej w Raciborzu oraz na ul. Dworcowej w Olzie przez następujące firmy:
"Elektro - Instal" z siedzibą w Jejkowicach,
Zakład Elektryczny "Elektropom" z siedzibą 47-400 Racibórz, ul. Brzeska 18 B,
"Rol-Elektro-Bud" z siedzibą 47-400 Racibórz, ul. Królewska 43/8.
O terminach dokonywania pomiarów w pozostałych budynkach lokatorzy zostaną informowani na bieżąco. Pracownicy firm dokonujący pomiarów posiadają stosowne upoważnienia naszej spółdzielni.PIT przez internet !

Tak jak w roku ubiegłym rozliczając się z podatku dochodowego za 2011 r. podatnicy mogą złożyć swoje zeznanie PIT drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego, korzystając z systemu e-Deklaracje.

Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego.

więcej o e-DeklaracjachCR Rydułtowy oraz PEC Jastrzębie znów podnoszą stawki za C.O. i C.W.U.

Niestety nasze informacje odnośnie podwyżki ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania przez dostawców energii potwierdziły się.
Nie tak dawno do Państwa domów dotarła informacja o podwyżkach c.o i c.w.u przez dostawców energii, a już niestety jest kolejna.
26 października oraz 5 grudnia br. do naszej Spółdzielni wpłynęły pisma Ciepłowni Rydułtowy oraz PEC-u Jastrzębie Zdrój, zawiadamiające nas o tym, iż ulegają zmianie ceny i stawki opłat za ciepło.
Zarząd wraz z Radą Nadzorczą na chwilę obecną nie podejmie decyzji o zwiększeniu składników czynszu w postaci c.o i c.w.u.


  Dotyczy: podwyżki C.O. i podgrzania ciepłej wody

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi ostatniej podwyżki centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody informujemy, że podwyżka była podyktowana ujemnym rozliczeniem sezonu grzewczego 2010-11 oraz zmianami taryf ciepła, co spowodowało wzrost cen dostawców jakimi są Ciepłownia Rydułtowy, PEC-Jastrzębie oraz Kompania Węglowa S.A. Elektrociepłownie Rybnik.

Dostawcy energii podwyższyli stawki za dostawę już w miesiącu marcu br, ale w związku ze zbliżającym się okresem wiosennym nie wprowadziliśmy podwyżki dla mieszkańców, co uczyniliśmy teraz, przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej był zmuszony podnieść cenę 1m2 C.O. i 1m3 podgrzania ciepłej wody, za co z góry przeprasza. Informuje jednocześnie, że dołoży starań aby zminimalizować koszty zużycia ciepła poprzez wieloletni plan termomodernizacji naszych zasobów.

Jednak martwi nas, że nie jest to ostatnia podwyżka za C.O. i ciepłą wodę. Zgodnie z zapowiedzią dostawców energii szykuje się nam kolejna podwyżka jeszcze w roku bieżącym.

Nasi dostawcy ciepła mają już zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki nową, wyższą stawkę za ciepło. Uzasadniają ją wzrostem cen opału i kosztów związanych z emisją spalin. W związku z Unijnymi zaostrzeniami dotyczącymi emisji spalin, koszty produkcji ciepła niestety będą nadal wzrastać.


     Dotyczy: remontu ulicy Żelaznej.

Prezentujemy odpowiedź Pani Burmistrz Miasta Rydułtowy na interpelację Przewodniczącego RN SM "Orłowiec" w sprawie remontu ulicy Żelaznej.


Dotyczy: zmian warunków technicznych dostarczania i odbioru ciepła - budynki przy ul. Raciborskiej i Obywatelskiej.Walne Zgromadzenie Członków SM "Orłowiec"

Poniżej przedstawiamy najbardziej interesujące wyniki głosowań nad uchwałami WZCz SM "Orłowiec"- podjęcia uchwały nr 7 dot. zwrotu różnicy pomiędzy ceną za przekształcenie mieszkania w okresie od sierpnia 2007r. do sierpnia 2009r., a ceną za przekształcenie mieszkania po tym okresie, na rzecz każdego członka Spółdzielni, który poniósł wyższe koszty przy ustanawianiu odrębnej własności lokalu.
za:przeciw:wstrz:
1161271


- podjęcia uchwały nr 8 dot. zwrotu różnicy poniesionych kosztów związanych z wykupem mieszkań na rzecz właścicieli mieszkań, którzy zamieszkiwali na zasobach spółdzielni w momencie jej powstania w 1995 roku, niezależnie od tego czy wykup miał miejsce przed czy po 24 kwietnia 2001 roku,
za:przeciw:wstrz:
571555


Poniżej przedstawiamy wyniki głosowań w sprawie odwołań Członków Rady Nadzorczej:

Nazwisko i imięza odwołaniemprzeciw odwołaniu
Brachman Tadeusz78179
Horczyk-Kuraś Wanda74177
Kaczmarski Czesław78178
Majewski Zbigniew76178
Mazur Piotr76178
Peczka Dariusz76173
Seidel Antoni72180
Wawrzyńczak Ryszard74178Poniżej przedstawiamy wyniki głosowań w wyborach Rad Osiedli:

ADM Rydułtowy

Nazwisko i imięoddane głosy
Borowiecki Grzegorz57
Burdzik Irena72
Czerwiński Lech60
Demianiuk Krzysztof50
Dziubiński Mirosław55
Fiedor Janina67
Grzesiak Piotr55
Kolbusz Ewa69
Kura Janina80
Meslik Adam68
Piotrowski Artur61
Przybyła Jan69
Sarnowski Izydor68
Szatan Kazimierz61
Wrona Jerzy57

W wyniku głosowania do Rady Osiedla ADM Rydułtowy weszli:
Kura Janina, Burdzik Irena, Kolbusz Ewa, Przybyła Jan, Meslik Adam, Sarnowski Izydor, Fiedor Janina, Piotrowski Artur, Szatan Kazimierz.


ADM Pszów

Nazwisko i imięoddane głosy
Czaplicki Roman77
Kołek Jacek60
Kostka Jan52
Krawiec Łucjan77
Maks Czesław84
Skatuła Jan79
Szewc Henryk79
Zając Leszek79

W wyniku głosowania do Rady Osiedla ADM Pszów weszli:
Maks Czesław, Skatuła Jan, Szewc Henryk, Zając Leszek, Czaplicki Roman, Krawiec Łucjan, Kołek Jacek.


ADM Racibórz

Nazwisko i imięoddane głosy
Cieśla Jerzy63
Dutkiewicz Katarzyna61
Myśliwiec Roman60
Staroń Teresa62
Tulik Henryk62

W wyniku głosowania do Rady Osiedla ADM Racibórz weszli:
Cieśla Jerzy, Staroń Teresa, Tulik Henryk, Dutkiewicz Katarzyna, Myśliwiec Roman


- podjęcia uchwały nr 4 dot. udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu p. mgr Mariuszowi Ganicie za rok 2010.
za:przeciw:wstrz:
281119


- podjęcia uchwały nr 5 dot. udzielenia absolutorium z-cy prezesa Zarządu p. inż. Januszowi Materna za rok 2010.
za:przeciw:wstrz:
267159
Tąpnięcia


Wszelkie szkody powstałe na skutek wstrząsów górniczych, prosimy zgłaszać do naszych administracji.
ADM Rydułtowy 32 72 49 065
ADM Pszów 32 72 91 960
Nowe stawki zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków.

W związku z pismem otrzymanym od PWiK w Wodzisławiu Śl. o wprowadzeniu nowej taryfy dotyczącej opłat za zimną wodę oraz odprowadzenie ścieków:

  nowa cena poprzednia cena
zimna woda   4,96 zł/m³ (z VAT 8%)    4,60 zł/m³
odprowadzenie ściekow   5,84zł/m³ (z VAT 8%)   5,13 zł/m³
Ogółem  10,80 zł/m³ 9,73 zł/m³   

Informujemy naszych mieszkańców że zmuszeni jesteśmy wprowadzić nowe ceny za odprowadzenie ściekow z dniem 1 maja 2011 r.


RydułtowyObecna cenaNowa cena (od 1.05.11)
Orłowiec9,73 zł. 10,52 zł.
Ligonia9,73 zł. 10,52 zł.
Mickiewicza9,73 zł. 10,52 zł.
Obywatelska9,73 zł. 10,52 zł.


oraz o zmianie cen za zimną wodę i odprowadzenie ścieków z dniem 1 maja 2011r.

RydułtowyObecna cenaNowa cena (od 1.05.11)
Raciborska9,73 zł. 10,80 zł.
Tetmajera9,73 zł. 10,80 zł.
Of. Terroru9,73 zł. 10,80 zł.
Babiogórska9,73 zł. 10,80 zł.
Górnicza9,73 zł. 10,80 zł.


OlzaObecna cenaNowa cena (od 1.05.11)
Dworcowa9,73 zł. 10,80 zł.


PszówObecna cenaNowa cena (od 1.05.11)
Konopnicka7,08 zł. 8,63 zł.
Traugutta 2, 147,08 zł. 8,63 zł.
Pszowska7,08 zł. 9,26 zł.
Westerplatte7,08 zł. 9,26 zł.
Wolczyka7,08 zł. 9,26 zł.W związku z wprowadzeniem przez PWiK Sp.z o.o. w Rybniku od 1.04 br. nowej taryfy dotyczącej opłat za zimną wodę oraz odprowadzenie ścieków:

zimna woda   5,03 zł/m³ (z VAT 8%)
odprowadzenie ściekow   8,15 zł/m³ (z VAT 8%)
Ogółem  13,18 zł/m³

Informujemy naszych mieszkańców że zmuszeni jesteśmy wprowadzić nowe ceny za zimną wodę z dniem 1 maja 2011 r.

RybnikObecna cenaNowa cena (od 1.05.11)
G. Morcinka12,19 zł. 13,18 zł.
Zamenhoffa12,19 zł. 13,18 zł.
Sportowa12,19 zł. 13,18 zł.
Racławicka12,19 zł. 13,18 zł.

W związku z wprowadzeniem przez ZWiK Sp.z o.o. w Raciborzu od 1.01 br. nowej taryfy dotyczącej opłat za zimną wodę oraz odprowadzenie ścieków:

zimna woda   3,62 zł/m³ (z VAT 8%)
odprowadzenie ściekow   8,04 zł/m³ (z VAT 8%)
Ogółem  11,66 zł/m³

Informujemy naszych mieszkańców że zmuszeni jesteśmy wprowadzić nowe ceny za zimną wodę z dniem 1 maja 2011 r.

RacibórzObecna cenaNowa cena (od 1.05.11)
Myslowicka10,06 zł 11,66 zł.
Katowicka10,06 zł. 11,66 zł.
Sprawdź swój tytul prawny do mieszkania !


Prosimy lokatorów, którzy z różnych przyczyn byli kiedyś wykluczeni z członkostwa (dot. mieszkań lokatorskich) a obecnie nie posiadają zaległości czynszowych o zgłoszenie się do działu członkowskiego celem uporządkowania swoich tytułów prawnych do mieszkania oraz w celu złożenia deklaracji członkowskiej.

Trwają prace termomodernizacyjne w budynkach Orłowiec 46, 53, 62, 63 w Rydułtowach oraz Morcinka 43 w Rybniku związane z ociepleniem ścian zewnętrznych. Generalnym wykonawcą robót jest firma "Jantar" z Gliwic. Od dnia 11.04.2011 rozpoczęto docieplenie poddaszy.

więcejWPIS DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

W związku z dokonanym wpisem zmianie uległy niektóre zapisy naszego statutu.
Zmieniła się kwota wpisowego oraz udziału. Wpisowe wynosi 10 % , zaś udział 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę. I tak na dzień dzisiejszy wpisowe wynosi 138,60 zł, a udział 277,20 zł.

Zmianie uległy również:

  § 85 ust.3, który brzmi "3. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni oraz członkowie Rad Osiedli. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż określa ustawa."

  § 89 "Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat z przyczyn powołanych w § 88, a utrata mandatu spowoduje zmniejszenie składu Rady Nadzorczej poniżej minimalnej liczby składu określonej w § 85 ust 1 wchodzi osoba, która w wyborach do Rady Nadzorczej uzyskała kolejno największą ilość głosów, a w przypadku braku takiej osoby, najbliższe Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego do końca kadencji stosując zasady określone w § 86."

Zapraszamy do lektury naszego statutu.